ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

На днешния ден през 1945 г. е създадена Световната банка

Световната банка

На днешния ден през 1945 г. е създадена Световната банка. Тя е една от петте институции, създадени на Бренътудската конференция през 1944 (конкретно на 27 декември 1945 г.). Международният валутен фонд, свързана с нея институция, е втората. Делегати от много страни присъстват на Бретън-Уудската конференция, като най-влиятелно присъствие имат САЩ и Великобритания, които доминират в преговорите.

Макар че и двете организации са базирани във Вашингтон, Световната банка обичайно е оглавявана от американец, докато МВФ от европеец. В момента българката Кристалина Георгиева е управляващ директор на Международния валутен фонд. 

Групата на Световната банка включва пет институции: Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), създадена през 1945 г. вследствие на споразумението, постигнато на Бретън-Уудската конференция от 1944 г., Международната финансова корпорация (МФК), създадена през 1956 г., Международната асоциация за развитие (МАР), създадена през 1960 г., Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (АМГИ), създадена през 1988 г. и Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (МЦРИС), създаден през 1966 г.

Групата на Световната банка е един от най-големите източници на финансиране и знания за развиващите се страни в световен мащаб. Действайки чрез МБВР и МАР, Световната банка предоставя кредити от два основни вида: инвестиционни кредити и кредити за целите на развитие.

Освен в традиционните области, организациите от Групата на Световната банка са основен източник за финансиране и в нисковъзвръщаеми или невъзвръщаеми дейности с обществено значение – социални услуги, здравеопазване, образование, развитие на човешкия капитал, опазване на околната среда и други.

Броят на членовете на отделните организации от Групата на Световната банка варира, като към април 2022 г. в МБВР членуват 189 държави. Международната банка за възстановяване и развитие е основната организация от Групата на Световната банка. МБВР отпуска заеми само на свои страни-членки, техни политически подразделения или при наличието на предоставена от съответната страна-членка държавна гаранция, като се фокусира върху страни със средни доходи и платежоспособни страни с ниски доходи.

Висш орган на управление на Групата на Световната банка са управителните съвети, които по правило заседават присъствено веднъж годишно и се състоят от по един представител (управител) и един негов заместник (заместник-управител) от всяка страна-членка. Управителите делегират вземането на решения по специфични въпроси на 25-ма изпълнителни директори, които заседават редовно и присъствено в централата на банката във Вашингтон, като всеки от тях представлява отделна страна или група от страни.

Към април 2022 г. записаният дялов капитал на страната ни в МБВР се състои от 6608 акции (на стойност около 797.2 млн. щ. д. или около 0.3% от общо записания капитал). Функциите на управител в организациите от Групата на Световната банка за България се осъществяват от министъра на финансите, а на заместник-управител – от подуправител на БНБ.

Общата стойност на договорените държавни и гарантирани от България заеми от МБВР за страната възлиза на около 3.3 млрд. щ. долара. Заемите са в подкрепа на проекти и програми във: финансовия сектор, инфраструктурата, социалния сектор, здравеопазването, околната среда, телекомуникациите, енергетиката и други. След 2010 г. фокусът на взаимоотношенията на страната с МБВР се измества от традиционното инвестиционно и структурно кредитиране към предоставяне на знания и консултантски услуги.

От 2019 г. в София функционира Център за споделени услуги на Групата на Световната банка, насочен към предоставяне на вътрешна подкрепа за операциите на Групата по цял свят.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *