ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Облигационерите от новата емисия на БАКБ избраха свой представител

облигации

Първото общо събрание на облигационерите от емисията облигации на „Българо-американска кредитна банка“ АД, с ISIN BG2100022222, избра за представител на облигационерите „Меркюри 21” КДА – София чрез Драгомир Христов Великов, представляващ „Артеа 3“ ЕООД – законен представител на дружеството.

На събранието са присъствали облигационери, притежаващи 160 облигации, представляващи 53.33 процента от общия размер на записания облигационен заем, уточниха от банката.

На 23 декември миналата година „Българо-американска кредитна банка“ АД издаде тази емисия необезпечени, неконвертируеми облигации в размер на 15 000 000 евро. Това стана в изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с чл.69а от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институциии и инвестиционни посредници.

„Българо-американска кредитна банка“ ще използва набраните средства в кредитната си дейност и за осигуряване на кредитен растеж, включително за финансиране на зелени проекти, зелени индустрии и технологии, за инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) на България и други държави-членки на Европейския съюз с инвестиционен рейтинг. Друга част от парите ще се използва и за попълване на нуждите от обща ликвидност, както и за да гарантира изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения съгласно чл.69, ал.1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институциии и инвестиционни посредници.

Срокът на емисията е 84 месеца, с фиксиран годишен лихвен процент от 5 процента за целия срок на емисията, платима на шестмесечни купонни (лихвени) плащания. Главницата ще се изплати еднократно в евро на датата на падежа.

Облигациите са необезпечени, съответно вземанията на облигационерите за главница и/или лихва не са обезпечени, не са предмет на гаранция или друго споразумение, с което се повишава ранга на вземанията. Облигациите не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките по Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *