ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Печалбата на банките за януари расте до 115 млн. лв. на годишна база

пари, заплата, пенсии, доход

През януари активите на банковата система се увеличават с 874 млн. лв. до 156.3 млрд. лв. в резултат на месечния растеж на общите пасиви и на собствения капитал. В структурата на активите най-съществено е нарастването при вземанията от кредитни институции. Това отбелязват от Българска народна банка в свой анализ. Увеличават се също другите депозити на виждане, дълговите ценни книжа и кредитният портфейл.

Същевременно намаляват паричните салда в централни банки.

В края на януари делът на позицията „пари, парични салда“ при централни банки и други депозити на виждане е 17.2 на сто, а този на кредитите и авансите – 63 на сто (при съответно 20.9% и 59.6% в края на декември 2022 г.). Общият дял на портфейлите с ценни книжа нараства от 15.6 на сто до 15.9 на сто в края на януари тази година.
Отношението на ликвидно покритие се повишава до 247.7 процента в края на януари (при 235% в края на декември 2022 г.). Размерът на ликвидния буфер е 42.2 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 17 млрд. лв. (при съответно 46 млрд. лв. и 19.6 млрд. лв. в края на декември 2022 г.).
Общите брутни кредити и аванси през януари се увеличават с 5.8 млрд. лв. до 101.9 млрд. лева.
Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.3 млрд. лв. (53%) до 15.4 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл (влизат секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) – с 439 млн. лв. до 86.5 млрд. лева.

През първия месец нарастват кредитите за домакинства (с 266 млн. лв.), за нефинансови предприятия (със 139 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 26 млн. лв.) и за сектор „държавно управление“ (с 8 млн. лв.).
Спрямо края на 2022 г.

депозитите в банковата система се увеличават с 48 млн. лв.

до 134.1 млрд. лева. Нарастват депозитите на домакинства (с 251 млн. лв.), на кредитни институции (с 277 млн. лв.) и на сектор „държавно управление“ (с 419 млн. лв.).
Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия (с 826 млн. лв.) и на други финансови предприятия (със 73 млн. лв.).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на януари е 17.5 млрд. лв. и спрямо края на декември 2022 г. се увеличава със 176 млн. лева. За нарастването му влияние оказва динамиката при внесения капитал, натрупания друг всеобхватен доход и печалбата за месеца.
Към края на януари

печалбата на банковата система е 115 млн. лв.,

със 7 млн. лв. повече спрямо реализираната за първия месец на миналата година. Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на януари са 46 млн. лв., с 9 млн. лв. повече от отчетените към 31 януари година по-рано.
В края на декември миналата година регулаторният капитал на банковата система е 15.6 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 74.6 млрд. лева. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 31 декември е 20.88 на сто, на капитала от първи ред –
20.48 на сто, а на базовия собствен капитал от първи ред – 19.98 на сто.
Отношението на ливъридж (при напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено края на декември, е 9.41 процента при регулаторно изискване за минимум 3 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *