ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Печалбата на банковата система достигна 2.1 млрд. лв. през 2022 г.

пари

В края на декември миналата година активите на банковата система достигат 155.4 млрд. лв., като през четвъртото тримесечие отбелязват растеж с 6.5 млрд. лева, отбелязват от БНБ.

Увеличават се паричните салда в централни банки, дълговите ценни книжа и кредитите и авансите. Спрямо края на септември 2022 г. позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“ се увеличава с 2.1 млрд. лв., а делът ѝ в активите се повишава от 20.4 на сто до 20.9 на сто. Дълговите ценни книжа нарастват с 1.4 млрд. лв. и в края на декември заемат 15.2 на сто от активите на банковата система (14.9% в края на септември). Делът на кредитите и авансите в края на декември е 59.6 процента (при 60.1% в края на септември).
Отношението на ликвидно покритие в края на декември 2022 г. е 235 процента (при 235.9% в края на септември). Ликвидният буфер възлиза на 46 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – на 19.6 млрд. лв. (при съответно 41.7 млрд. лв. и 17.7 млрд. лв. в края на септември).
Брутните кредити и аванси нарастват на тримесечна база с 3.1 млрд. лв. до 96.1 млрд. лева.
Спрямо края на септември 2022 г. брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава с 2.1 млрд. лв. до 86.1 млрд. лв., а вземанията от кредитни институции – с 1 млрд. лв. до 10.1 млрд. лева. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 1.1 млрд. лв., тези за домакинства – с 804 млн. лв. (2.4%), а за други финансови предприятия – с 274 млн. лв.,
докато кредитите за сектор държавно управление намаляват с 24 млн. лева.
Брутните необслужвани кредити и аванси в края на декември възлизат на 4.45 млрд. лв. (при 4.74 млрд. лв. в края на септември), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 4.63 на сто (при 5.09% в края на септември). В широкия обхват на брутните кредити и аванси (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните
необслужвани кредити и аванси в края на годината е 3.55 на сто (при 3.94% в края на септември). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на декември е 2.26 млрд. лв. (при 2.38 млрд. лв. в края на септември), а делът ѝ в общата нетна
стойност на кредитите и авансите е 2.44 на сто (при 2.66% в края на септември).
Депозитите в банковата система през четвъртото тримесечие се увеличават с
5.9 млрд. лв. до 134.1 млрд. лева. При депозитите на домакинствата увеличението е с 3 млрд. лв., а на нефинансовите предприятия – с 1.4 млрд. лева. Депозитите на сектор държавно управление, на кредитните институции и на другите финансови предприятия през тримесечието нарастват съответно с по 362 млн. лв., с 495 млн. лв. и със 733 млн. лева.
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на декември възлиза на
17.3 млрд. лв., с 644 млн. лв. повече спрямо отчетения в края на септември. Нарастването му през тримесечието се дължи главно на увеличението на печалбата.
Към 31 декември миналата година печалбата на банковата система достига 2.1 млрд. лв., с 663 млн. лв. повече спрямо реализираната за 2021-а.

През 2022 г. нетният лихвен доход се повишава с 470 млн. лв., а нетният доход от такси и комисиони – със 189 млн. лева. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на отчетния период са 586 млн. лв. (при 594 млн. лв. към 31 декември 2021 г.)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *