ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Повече приходи от банкови операции вдигат печалбата на Fibank

пари

Нетната печалба на Групата „Първа инвестиционна банка“ за миналата година възлиза на 97.13 млн. лева. Положителният финансов резултат преди данъчно облагане за годината е 109.27 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 249.63 млн. лева. 

Групата има чуждестранни дейности в Кипър (клон Кипър) и Албания (дъщерно дружество).

Консолидираните финансови отчети на банката към и за годината, завършваща на 31 декември обхващат самата банка и нейните съществени дъщерни предприятия, заедно наричани “Групата”. 

Общите приходи от банкови операции от началото на 2022 г. възлизат на 476.61 млн. лв. при 434.97 млн. лв. за същия период на 2021-а.

Нетният лихвен доход за периода между януари и декември миналата година е в размер на 296.58 млн. лв. и е с ръст от 14.11 млн. лв. на годишна база. Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход. Заедно с това и нетният доход от такси и комисиони е по-висок – с 21.73 млн. лв., като в края на декември е 145.24 млн. лева.

Към края на декември общият брой на клоновете и офисите на „Първа инвестиционна банка“ АД в България е 125, като от тях 42 са локации в София, а 83 – в градовете извън столицата. „Броят на клоновете и офисите отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа на банката“, уточняват от кредитната институция.

„Първа инвестиционна банка“ АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 31 декември 2022 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност, посочват от банката

През 2022 г., както и през 2021-а банката не е разпределяла дивиденти за своите акционери.

Акционери в „Първа инвестиционна банка“ са Цеко Тодоров Минев и Ивайло Димитров Мутафчиев – всеки от тях с по 46 750 000 броя акции или 31.36 процента от капитала. „Българска банка за развитие“ АД притежава 27 350 000 броя или 18.35 на сто и Valea Foundation – с 11 734 800 акции или 7.87 на сто от капитала.

Останалите 16 500 000 броя акции или 11.06 процента от книжата с право на глас на банката са собственост на други акционери – български и чуждестранни фирми и индивидуални инвеститори, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на „Българската фондова борса“ (free-float).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *