ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

По-високите приходи удвояват печалбата на “Тексим Банк”

тексимбанк

Общите нетни оперативни парични постъпления от дейността на „Тексим Банк“ АД към края на декември се увеличават с 14.18 процента до 18.92 млн. лева, според междинния финансов отчет на кредитната институция.

Финансовият резултат пък е печалба, която почти се удвоява на годишна база – до 505 хил. лева при 260 хил. лева.

От дружеството отчитат увеличение на нетния доход от лихви – с 3.39 на сто, като и нетният доход от такси и комисионни се е повишил с 8.35 на сто в края на декември.

В края на миналата година активите на “Тексим Банк” са нараснали с 60.07 млн. лева и са достигнали 586.86 млн. лева. А това е резултат от увеличение на паричните средства и паричните салда при централни банки, и дългови финансови инструменти по амортизационна стойност.

От банката посочват, че има увеличение спрямо декември 2021 г. на кредитите на клиенти, различни от банки, и ръст на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа. В резултат портфейлът на банката по кредитополучатели показва, че корпоративните клиенти са повече – с дял от 71.45 на сто, а на гражданите и домакинствата се падат 28.32 на сто от обема на заемите.

Данните от „Тексим Банк” сочат, че продължава политиката в кредитирането чрез предлагане и на нови продукти. В края на декември има нарастване на размера на заемите както към частни лица, така и към корпоративни клиенти.

Заедно с това, от кредитната институция отбелязват, че запазват политиката си на консервативен подход при разрешаване на заемите за своите клиенти, като текущо се анализира състоянието на секторите от икономиката със затруднения.

Също така и инвестициите на „Тексим Банк“ в ценни книжа се увеличават.

Общата сума на задълженията на банката расте с 11.69 процента спрямо края на 2021 година. В структурата на пасива с най-голям дял са привлечените средства от клиенти, различни от кредитни институции, без задълженията по оперативен и финансов лизинг, като на тях се падат 94.39 на сто при 94.46 на сто година по-рано. Техният размер е 525.42 млн. лева. От „Тексим Банк“ посочват, че привлечените средства от кредитни институции се запазват с относително нисък размер – 0.32 на сто при 0.34 на сто година по-рано, от общи размер на задълженията.

От „Тексим Банк“ уточняват, че продължава да се следва политиката на оптимизиране на структурата на пасива в посока на намаление на неговата средна цена.

В края на миналата година балансовата стойност на емитираните дългови ценни книжа е в размер на 22.16 млн. лева, като банката няма просрочени задължения за лихви и главница по емитирания облигационен заем от „Тексим Банк“.

Най-големите акционери са “Уеб финанс холдинг” АД с дял от 18.88%, “Сила холдинг” АД – с 8.93%, и ПОК “Съгласие” АД – с 6.98 процента. “Инвест кепитъл” притежава 5.17% от книжата с право на глас.

Дружествата “Датамакс” АД, “Датамакс систем холдинг” АД и “Итрейд” АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала. 

От мениджърите на “Тексим банк” единствено Мария Видолова – член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява – 569 акции или 0.002 процента.

„Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз за извършване на банкова дейност, като тя е насочена към предоставяне на кредити или друго финансиране.   

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *