ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Ръстът на лихвите забавя търсенето на кредити от банките

лихви

Плавното повишение на лихвите прави домакинствата и фирмите по-внимателни при избора на възможности за финансиране.  Увеличението на тези суми през декември меналата година е по-ниско спрямо ноември.

В края на декември миналата година кредитите за неправителствения сектор* са в размер на 80.22 млрд. лв. (51.9% от БВП) при 80.18 млрд. лв. към ноември. През последния месец те се увеличават на годишна база с 12.7 процента. Числата от БНБ сочат, че има спад в търсенето на заеми – през ноември беше отчетен ръст от 13.5 процента спрямо ноември 2021 година.

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 156.1 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 156.1 млн. лв. (в т. ч. 2.8 млн. лв. през декември 2022 г.) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити.

Кредитите за домакинства и нетърговските организации, обслужващи домакинствата са в най-голям обем. Те са общо за 33.13 млрд. лв. (21.4% от БВП) в края на декември миналата година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 14.6 процента. В тази група има спад в търсенето на заеми в края на миналата година. За сравнение, през ноември годишното повишение беше с 15.5 процента.

В края на декември най- търсени са били жилищните кредити. Те са общо 16.50 млрд. лв. и нарастват на годишна база със 17.8 на сто.  Българите обаче се замислят вече и за повишението на лихвите и са по-внимателни. Например, през ноември ръстът за изтеглените заеми на годишна база беше с 18 процента.

Потребителските кредити за домакинствата възлизат на 15.004 млрд. лв. и се увеличават с 12.4% спрямо декември 2021 година. През ноември миналата година активността в този сегмент на банковото кредитиране беше по-висока –  годишното повишение тогава беше с 14.10 процента.

На годишна база другите кредити (тук се включват и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 5.3 на сто при 4.2 на сто годишно повишение през ноември. Така тази сума достига до 403.7 млн. лева.

Търсенето на кредити от работодатели и самонаети лица се увеличава – с 10.8 на сто на годишна база през декември при 9.9 на сто годишно повишение през ноември. В края на последния месец на миналата година тези заеми са на обща стойност 425 млн. лева.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 10.4 процента на годишна база през декември миналата година. И при тези фирми има спад в търсенето на финансиране – през ноември повишението беше с 11.1 процента. В края на последния месец заемите за нефинасовите предпрития  достигат 41.15 млрд. лв. (26.6% от БВП).

Кредитите, които са предоставени на финансови предприятия, са 5.95 млрд. лв. (3.8% от БВП) в края на декември миналата година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 19.7 на сто. През ноември годишното повишение на изтеглените заеми от тези фирми беше с 19.2 процента.

* Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *