ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

БНБ: Ръст на инвестициите за десетте месеца, октомври обръща тренда

зала на фондова борса акции пари

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната ни между януари и октомври, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 1.50 млрд. евро (1.9% от БВП ). Според данните от БНБ, сумата е по-голяма със 124.9 млн. евро спрямо същия перод на миналата година. БВП, който се използва при изчисленията, е в размер на 79.02 млрд. евро за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 71.08 млрд. евро за 2021 г. (данни на НСИ от 19 октомври).

Числата от октомври обаче са притеснителни. Потокът на инвестициите е отрицателен, т.е. страната ни са напуснали 16.4 млн. евро, докато преди година потокът е бил положителен, като в страната ни са влезли 47 млн. евро чуждестранни вложения.

С най-гоям дял в преките чуждестранни инвестиции е реинвестирата печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат). По предварителни данни  сумата е положителна, т.е. у нас са останали 881 млн. евро, но за десетте месеца на миналата година печалбата е била в размер на 1.68 млрд. евро.
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителна стойност и възлиза на 214.9 млн. евро за януари – октомври. Сумата е по-голяма с 361.3 млн. евро спрямо този за същия период на миналата година, който бе отрицателен в размер на 146.4 млн. евро. Бизнесът изглежда оценява положително възможностите за работа. 
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти у нас е отрицателен – в размер на 23 млн. евро, т.е. продават се тези активи у нас. Най-силно се забелязва този процес при  инвеститорите от Русия, които са изтеглили /продали/ активи за 18.7 млн. евро. И през десетте месаца на миналата година нетният поток е бил отрицателен, но това са били изтеглени само 8.5 млн. евро.
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 400.1 млн. евро. Явно фирмите от чужбина виждат възможностите за бизнес и са готови да вложат още средства в проектите у нас. Преди година, в периозда между януари и октомври инвеститорите са били притеснени и сумата на дълговите инструменти има отрицателна стойност от 164.7 млн. евро.
Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната между януари и октомври са от Кипър (378.5 млн. евро), Белгия (213.7 млн. евро) и Австрия (189.3 млн. евро).

На другия полюс са вложенията от Нидерландия /държавата с най-големи преки инвестиции у нас/ и Хонконг, които намаляват съответно с по 281.2 млн. евро и 47.8 млн. евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *