ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Сметната палата ще извърши одити на НЕК и УМБАЛ “Александровска”

пари

Сметната палата ще извърши нови 366 одита през тази година, от които 319 финансови одита на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини, 34 одита за съответствие при финансовото управление, четири одита на изпълнението и девет специфични одита. Това предвижда Програмата за одитната й дейност за 2023 година.

В програмата са включени бюджетни организации с национално и регионално значение, както и такива, при които с предходни одити са установени несъответствия с правната рамка  по съществени аспекти от дейността, неизпълнени препоръки, дадени от Сметната палата. Сред критериите за избор на одитни задачи, са и повишеният обществен интерес, размерът на публичния ресурс, обхватът на публичните услуги, възможни негативни последици за обществото. Ще се проверяват също и възложители на обществени поръчки, проведени без състезателна процедура. Преценява се и наличието на човешки, времеви и финансови ресурси на институцията за осъществяването на одитите.

Финансовите одити са сред задължителните задачи на институцията по Закона за Сметната палата. Още по време на тези одити установените от одиторите неправилни отчитания се коригират във всички възможни случаи. Целта на институцията е отчетите да дават вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация и да бъдат надеждна база за вземане на управленски решения на институционално, регионално и национално ниво.

При одитите за съответствие при финансовото управление ще бъде проверена законосъобразността на управлението – спазването на нормативните и вътрешните актове, обществените поръчки и др. в бюджетните организации.

Администрирането на приходите от такса за битови отпадъци на общини, възлагането и изпълнението на обществените поръчки и управлението и разпореждането с общинско имущество ще бъдат проверени в общо 20 общини.

За да се изследват ключови процеси в системата на висше образование във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България в периода 2020 -2030 г., са предвидени одити на финансовото управление на 6 висши училища.

Одити за съответствие при управлението на публичните средства и дейности ще бъдат извършени и на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“,  Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ към Министерския съвет, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи.

Одитите на изпълнението са по жизнено важни области за гражданите и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности.

Сред специфичните одити, освен задължителните по Закона за Сметната палата, са и още два одита. Единият е на „Национална електрическа компания“ ЕАД. Досега не е правен одит на дружеството, което е най-големият производител на електрическа енергия от възобновяеми източници у нас и заема централно място в българската електроенергийна система. В периода 2019 – 2021 г. са проведени 84 обществени поръчки на обща стойност близо 17.5 млн. лв., възложени без състезателна процедура.

Другият специфичен одит ще е на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска“ ЕАД. Болничната медицинска дейност се осъществява в 26 клиники, в това число отделения, центрове, приемни кабинети и 3 лаборатории. УМБАЛ „Александровска“ разполага с 861 легла, от които 250 хирургични и 42 интензивни, притежава 47 имота частна собственост. Според одитен доклад на Министерството на здравеопазването, дружеството има голяма адлъжнялост. В периода 2019 – 2021 г. са проведени общо 142 обществени поръчки на обща стойност над 47 млн. лв., възложени без състезателна процедура.

Задължителните задачи по Закона за Сметната палата (освен финансовите одити), Закона за политическите партии и Изборния кодекс, залегнали в Програмата,  са одит на:

– отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България;

– бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление;

– отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване;

– отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

– финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии;

– декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове – политически партии и коалиции от партии и местни коалиции от партии и инициативни комитети.       

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *