ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

БАКБ отчита 27.18% ръст на активите в края на март

сграда Централа БАКБ

В условията на глобална несигурност, растяща инфлация и сериозен спад на икономическата активност, „Българо-американска кредитна банка“ АД запазва своя растеж и през първото тримесечие на тази година.  В края на март активите на БАКБ  достигнаха 2.48 млрд. лв., което представлява ръст от 27.18% на годишна база и 12.87% повече спрямо края на миналата година. 

Нетната печалба на дружеството е в размер на 5.14 млн. лева след данъчно облагане. Данните показват ръст  от 43.81% спрямо първото тримесечие на миналата година, съобщават от кредитната институция.

Банката продължава да акумулира парични средства чрез депозити от клиенти и отчита ръст на общо привлечените средства между януари и март. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 31.12 на сто. За същия период банковата система у нас отбелязва 8.6% годишен ръст в привлечените средства.

„Българо-американска кредитна банка“ продължава да разширява и  кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на заемите за физически лица, като по този показател има ръст от 30.87% при отчетени 14.53% за цялата банкова система. Ипотечните кредити за граждани нарастват с 46.52% , докато за банковия пазар повишението е с 15.97 процента.

Увеличението на портфейла от потребителски кредити на БАКБ е с 21.97%, при 11.59%  за сектора.

Растежът на банката по показателя на БНБ „Кредити и аванси“ преди обезценка за разглеждания 12 месечен период е в размер на 16.68% при почти наполовина по-нисък за банковата система, който е 9.46 на сто.

В края на март тази година БАКБ отчита 10.82% ръст на нетните приходи от лихви въпреки  нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. За сравнение този показател е 7.88%. за банковия пазар. Най-голям принос за това увеличение при БАКБ има увеличаването на приходите от лихви с 8.% до 12.69 млн. лева. Допълнителен принос за добрите й резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс с 7.31% до 1.218 млн. лева.

Въпреки негативните последици настъпили в резултат на събитията в Украйна, през тримесечието БАКБ отчита ръст на нетния доход  от такси и комисионни с 60.02% при 21.59% за пазара. 

Към края на миналата година най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД, което се контролира от Цветелина Бориславова – председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.67% от капитала. "ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.73%, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *