ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

БНБ въведе по-ясни правила за признаване на капитала

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие изменения и допълнения в Наредба № 2 за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ по Закона за кредитните институции (ЗКИ). С тях се въвеждат по-ясни правила за документите, които банките трябва да представят пред надзора, когато искат определени финансови инструменти да им бъдат признати за част от собствения им капитал. В съобщението на БНБ се пояснява: "С наредбата се уреждат производствата във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 39, ал. 6 от ЗКИ, отнасящи се до елементите на собствения капитал на банките, а именно издаването на разрешение за включване на капиталови инструменти в базовия собствен капитал от първи ред, разрешение за включване на междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред и одобрение за включване на капиталови инструменти и подчинени заеми в допълнителния капитал от първи ред, съответно в капитала от втори ред. С наредбата се предлага изчерпателно посочване на всички необходими данни и документи, които банките следва да представят за издаване на отделните разрешения и одобрения, както и реда за разглеждането им. Урежда се също редът за издаване на другите разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 575/2013, за които не е въведена специална процедура в регламента".

До момента в наредбата имаше само най-общи правила, на които трябваше да съответстват  подчиненият срочен дълг и дълговокапиталовите инструменти, за да получат одобрение от БНБ да бъдат  включени  в банковите капитали. Те трябваше да са с минимален срок от 10 години, да няма опции, с които банката поема ангажимент за по-ранното им изплащане, и да не превишават 50% от капитала й.

Що се отнася до включването на печалбата в капитала на банката, за нея до момента се изискваше единствено да е заверена от одитори. 

Със сегашните промени се въвежда яснота по отношение  на  документацията, която трябва да съпътства подобни искания за увеличение на капитала. Това  е важно за въвеждането на единна практика при сложните административни процедури, които съпътстват издаването на разрешенията за увеличение на банковия капитал.

Наредбата предвижда и изменения и в производствата относно издаването на разрешение за обратно изкупуване на акции и за намаляване на капитала, чиято цел е да се синхронизира действащата уредба с новите изисквания на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 241/2014, определящи  детайлно данните и документите, които следва да  представят  банките, когато  искат да им бъдат издадени  тези две разрешения. Подобни случаи вече веднъж е имало – преди повече от 15 години тогавашната НЕФТИНВЕСТБАНК взе решение за намали капитала си повече от три пъти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *