ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Дългът на подсектор „Централно управление” расте с 4.68 млрд. лв.

пазари

Дългът на подсектор „Централно управление“, в който влизат всички държавни предприятия, към края на септември възлиза на 35.84 млрд. лева, като бележи увеличение с 4.68 млрд. лв. спрямо края на август тази година, показват числата в месечния бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ на Министерството на финансите. Това е следствие основно на поетия през месеца нов дълг на вътрешния и външните пазари на държавни ценни книжа /ДЦК/. Вътрешните задължения са 10.65 млрд. лева, а външните 25.19 млрд. лева.   

В края на септември съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 22,2 на сто, като делът на вътрешния дълг е 6.6 на сто, а на външния дълг – 15.6 на сто. В структурата на дълга на подсектора вътрешните и външните задължения заемат съответно дял съответно от по 29,7 на сто и 70,3 на сто.   

В структурата на дълга по инструменти към края на септември основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 54,7 на сто, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 28,7 на сто, и държавните заеми – 16,7 на сто.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,2%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,8%).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над десет години – 59,7 на сто, следвани от тези със срок от пет до десет години – 28,9 на сто, и от едно до пет години – 11,3 на сто. В структурата по остатъчен матуритет 7,3 на сто представляват плащанията до една година, 34,8 на сто – от една до пет години, 32,7 % – от пет до десет години и 25,3 на сто – над десет години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към края на септември е в размер на 592,4 млн. лева. Вътрешните гаранции са 64,2 млн. лева, а външните – 528,2 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4 на сто.

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на септември достига до 34.85 млрд. лева или 21,5 на сто от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10.48 млрд. лева, а външните – в размер на 24.37 млрд. лева.   

Държавногарантираният дълг през септември възлиза на 1.71 млрд. лева, вътрешните гаранции са 64,2 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,1 процента.  

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *