ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Дългът на подсектор “Централно управление” възлиза на около 31 млрд. лева

Министерство на финансите

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на март тази година възлиза на 31.04  млрд. лева. Това  пише в месечния бюлетин "Дълг и гаранции на подсектор "Централно управление" на Министерството на финансите за третия месец. Показателят намалява с 1.47 млрд. лв. спрямо края на февруари тази година, основно в резултат на извършеното погашение на седемгодишна емисия еврооблигации с падеж 26 март. Вътрешните задължения са 9.88 млрд. лева, а външните – 21.16 млрд. лева.   

В края на март съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП), прогнозни данни на Министерството на финансите, възлиза на 21.1 процента. Делът на вътрешния дълг е 6.7%, а на външния дълг – 14.4 на сто. В структурата на дълга на подсектора за март външните задължения с с по-голям дял – 68.2%, а вътрешните – 31.8 на сто.

В структурата на дълга по инструменти основна част продължават да заемат облигациите, които са емитирани на международните капиталови пазари, с дял от 49.1%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар /30.6%/ и държавните заеми /20.3%/.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97.7%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99.8%).

В структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над десет години – 65.2 процента. След тях са тези със срок от пет до десет години – 24.1%, като има и инструмент със срок от една до пет години и до 1 година. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към края на март е в размер на 553.7 млн. лева. Вътрешните гаранции са за 66.5 млн. лева, а външните – за 487.2 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0.4 на сто.

Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на март достига до 29.75 млрд. лева или 20.2% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 9.64 млрд. лева, а външните са 20.12 млрд. лева. 

Държавногарантираният дълг през март възлиза на 1.91 млрд. лева, вътрешните гаранции са 66.5 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1.3 на сто.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *