ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Животозастраховането процъфтява заради нулевите лихви

Застрах

Доц. д-р Григорий Вазов е изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ – VUZF Lab. В периода 2008-2021 г. бе ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, а от 2005 г. до 2017 г. и негов президент.

През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на България. Член е на Надзорния съвет на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД и на “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, част от KBC Груп.

През 2016 г. му е присъдено почетното звание „Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на висшето училище. Управител e на “Вазов институт” ЕООД от 1994 г. досега.

На 19 май за 14-а поредна година Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери ще връчат най-престижните годишни награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас – "Застраховател на годината", "Пенсионноосигурително дружество на годината", "Застрахователен брокер на годината". Церемонията ще се проведе в столичния хотел "Маринела", като сред специалните гости ще бъдат едни от най-високопоставените представители в бизнес сектора в страната.

 

Доц. Вазов, как ВУЗФ успява вече 14 години да проведе знаковия конкурс и какво се промени от старта му досега?

– Наградите действително са едно от най-сериозните събития за целия застрахователен и пенсионноосигурителен сектор и сме горди, че именно по инициатива на ВУЗФ конкурсът стартира преди 14 години. Всяка година регистрираме огромен интерес към тях. Така е и тази година. По традиция на 19 май отличията ще връчим в 9 категории, като победителите ще бъдат определени от експертно жури по предварително определени обективни публични критерии. Фондация “Проф. д-р Велеслав Гаврийски” пък ще връчи персонални награди за цялостен принос в областта на застраховането, осигуряването и посредничеството в застраховането на доказани експерти и професионалисти, лидери в сектора.

За 14 години много неща се промениха, като за застрахователния сектор и за наградите промените бяха изключително в положителна посока. Вярваме, че именно чрез годишния конкурс и отличията сме допринесли в тази посока, защото добрите компании и добрите примери трябва да бъдат подкрепяни, показвани и за тях трябва да се говори.

Доц. Вазов, как се обяснява забележителният ръст в животозастраховането, какви фактори обуславят раздвижването в този изоставащ сегмент?

– Ръстът в животозастраховането започна още по време на пандемията от Covid-19. През 2021 г. този ръст вече е над 30% в сравнение с 2020 г. и той се генерира най-вече от инвестиционните застраховки “Живот”. Причините според мен са ниските лихвени равнища и ниската доходност по банковите депозити. Банките не предлагат висока доходност по стандартните спестовни инструменти, което преориентира интереса на потребителите от банковите продукти към инвестиционните застраховки “Живот”, в очакване на по-висока доходност.

Допълнителен стимул за ръста в животозастраховането може да се търси и в ниските лихви по банковите кредити, които доведоха до нарастване на ипотечните кредити, а те от своя страна  са съпроводени от застраховки „Живот“ на кредитополучателите за размера на главницата по отпуснатия кредит.

Откъде „краде” клиенти животозастраховането – депозанти, бягащи от банките поради отрицателните лихви или нови клиенти, решили да обърнат внимание на рисковете, пред които са изправени?

– Основно животозастрахователите привлякоха клиенти от банките. Това са клиенти, които държаха определени суми под формата на депозити. Както споменах, ниските и отрицателни лихви стимулираха определена част от тези банкови клиенти да потърсят по-доходоносни инвестиции и те прибягнаха към инвестиционните застраховки "Живот".

Ускоряващата се инфлация стимул ли е или задържащ фактор за развитието на застраховките „Живот”?

– Разполагаемият доход на хората е основният фактор, който води до потребление на различни застрахователни продукти, в т.ч и застраховки “Живот”. Когато разполагаемият доход на лицата се свива, те намаляват потреблението на различни застраховки.  В условията на инфлация, разполагаемият доход на лицата се свива. Така, че инфлацията се явява задържащ фактор за развитието на застраховането като цяло, не само по застраховките Живот.

Голяма част от гражданите и фирмите, които ползват различни застрахователни продукти, поради покачващите цени и увеличаване на разходите за издръжка, ще свият първо потреблението на голяма част от доброволни застраховки. Например покачващите се цени на горивата, принуждават редица лица да „слязат“ от автомобилите и да потърсят различни алтернативни форми на транспорт, което според мен ще се отрази и на автомобилното застраховане. Очаквам в случай, че инфлацията продължи със същите темпове до септември месец (след отпускарския сезон) да има спад в търсенето на застраховки каско на МПС. В по-малка степен очаквам отражение да има върху задължителната застраховка Гражданска отговорност.

Взеха ли си поука българите от щетите, нанесени от природни бедствия и засилиха ли интереса си към имуществените застраховки?

– Обикновено българинът проявява интерес към имуществените застраховки непосредствено след настъпване на някое природно събитие – наводнение, земетресение или др., след което интересът му към имуществените застраховки рязко спада. За съжаление много малка част от имуществата на гражданите в България имат застраховка срещу пожар и природни бедствия. Липсва официална статистика за процента застраховани имущества, но според мен, той не е по-голям от 12 -15 %. Основно сградният фонд е застрахован по пътя на ипотечното кредитиране. Отново всичко опира до разполагаемия доход. За съжаление българинът цени повече движимите вещи, от колкото недвижимото имущество, и то защото се страхува някой да не му открадне колата. Обедняването на населението ще доведе според мен и до спад в имуществените застраховки.

Промоционалните орязвания на застрахователните премии по „Гражданска отговорност” крият ли рискове? Добре провизирани ли са дружествата по тази задължителна полица?

– Да, намаленията под всякаква форма на този етап в цената на гражданска отговорност на автомобилистите крие опасност. Инфлационните процеси, които наблюдаваме водят до повишаване размера на изплатените обезщетения и разходи на застрахователните дружества. Едно намаляване на цената, в условията на инфлация и несигурност на пазара, ще увеличи риска от невъзможност за покриване на претенциите и разходите на дружества. Това неминуемо ще доведе до увеличаване на риска от изпадане в неплатежоспособност. По гражданска отговорност се събират премии в сегашния момент, а плащания се извършват в един бъдещ момент (пет години е давностния срок по тази застраховка).

На този етап всички дружествата са добре провизирани и КФН стриктно съблюдава за това. Не считам, че има реална опасност за някое от дружествата на пазара, които предлагат задължителната застраховка. 

Как е решен въпросът с украинските автомобили на бягащите от войната на наша територия?

– Украйна е член на системата Зелена карта, но не е член на ЕС, и всеки украински автомобил при влизане на територията на Р. България следва да има валиден сертификат „Зелена карта“, издаден от украинско застрахователно дружество. В случай, че няма, водачът е длъжен да сключи гранична застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите на граничния контролно-пропускателен пункт, от който влиза на територията на Република България. Граничната задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите може да се издава за едно моторно превозно средство за срок до 90 дни, като може да се издава повторно, така че общият срок за всички издадени застраховки за това моторно превозно средство да не надвишава 180 дни в рамките на една календарна година.

В случай, че украински автомобил влезе в България с валиден сертификат „Зелена карта“, който изтече по време на престоя му в България, то водачът може да сключи гранична застраховка Гражданска отговорност към избран от него български застраховател. Ако украинският автомобил няма валиден сертификат „Зелена карта“, издаден от украинско застрахователно дружество или той е изтекъл, както и не е сключил гранична застраховка „Гражданска отговорност“ или тя е изтекла, в случай на виновно причинено от него ПТП, пострадалият следва да се обърне към своя застраховател, а ако няма такъв към Гаранционния фонд на Република България. Гаранционния фонд на Р България ще изплати обезщетение на пострадалия и ще предяви регрес към украинския Гаранционен фонд. Поради военните действия е възможно забавяне във възстановяването на изплатените обезщетения от българския Гаранционен фонд.

В случай, че украински автомобил има валиден сертификат „Зелена карта“ издаден от украинска застрахователна компания, обезщетението се дължи от украинския застраховател, издател на сертификата. Предвид ситуацията в Украйна и военните действия не е ясно дали съответният застраховател функционира и дали не обявил фалит.  При фалит на украински застраховател, обезщетението се дължи от украинския Гаранционен фонд.

Ако украинският автомобил има валидна гранична застраховка "Гражданска отговорност“, при ПТП причинено от него, обезщетение ще изплати българската застрахователна компания. Ето защо е желателно всеки украински водач да си сключи гранична застраховка „Гражданска отговорност“, за да се избегнат усложненията.

Кога най-сетне ще се премахне срамната отживелица да се лепи стикер за ГО на предното стъкло на автомобила, който оскъпява полицата?

– Стикерът е отживелица. Живеем в ерата на дигиталните технологии. Потребителите се чувстват по-комфортно с новите цифрови платформи за сключване на застрахователни договори. С въвеждането на Единната информационна система за оценка управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), необходимостта от стикера отпадна. От съществуването му имаше смисъл преди въвеждането на ЕИСОУКР за да се докаже наличието на валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите.

Не мисля, че цената на задължителната застраховка – в случай на неговото премахване, ще се промени съществено. Да, безспорно застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е застраховката с най-голямо социално значение, но цената на стикера е 1.40 лв., а средна цена на гражданска отговорност е от порядъка на 250-260 лв., което прави около 0.5 % от цената.

Проблемът със стикера е друг, а именно, че той възпрепятства сключването на застраховката по електронен път. 

Масово застраховката се сключва през посредници и техен е интересът стикера да съществува, како и на застрахователи по гражданска с големи клонови мрежи, в които са инвестирали значителни средства. Именно стикерът се явява механизма, който кара клиента да посети офиса на посредника или застрахователя, за да си сключи застраховката. С няколко клика от телефона, застраховката може спокойно да се сключи, но без стикер няма смисъл да се ходи в офиса на посредника или застрахователя. 

Отпадането му би позволило на много малки застрахователи, без инвестиции в клонова мрежа, да привлекат клиенти посредством електронното сключване на застраховката, а посредниците да загубят основната част от приходите и издръжката на офисите си.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *