ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Кабинетът одобри ББР да получи заем в размер на 350 млн. евро

Българска банка за развитие - ББР

Правителството прие решение за одобряване на „Българска банка за развитие“ ЕАД като получател на заеми с държавна гаранция

Правителството одобри Българска банка за развитие като получател на два заема с държавна гаранция от Банката за развитие на Съвета на Европа. Първият е по проект ,,Подкрепа на микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП) за създаването и запазването на жизнеспособни работни места“, включително компонент и „Защита на околната среда“ в размер на 175 000 000 евро, вторият е от Европейската инвестиционна банка по проект „Финансиране на МСП и предприятия със средна капитализация“ в размер на 175 000 000 евро. Става дума за общата сума от 350 млн. евро.

Държавногарантираните заеми ще позволят ББР да изпълнява политиката си за подкрепа на малките и средните предприятия при оптимални ценови нива към крайните клиенти и при трансфер на произтичащите от гаранцията ползи. С получения ресурс банката ще може да отговори на желанията и на предприятията със затруднен достъп до кредитиране, сред които стартиращи, иновативни и с по-ниска степен на обезпеченост.

Банката за развитие на Съвета на Европа и Европейската инвестиционна банка са традиционни кредитори на национални банки за развитие в ЕС и дългогодишни партньори на Българската банка за развитие.

Предоставеното от тях държавногарантирано финансиране има редица предимства, сред които голям обем, дълъг срок и атрактивна цена.

Определената сума от 350 млн. еврое в рамките на одобрената в Закона за държавния бюджет за 2022 г. възможност за издаване на държавни гаранции по нови заемни споразумения на ББР в размер до 700 млн. лв. или тяхната валутна равностойност.

Кабинетът прие и второ решение, свързано с ББР – прие неговата актуализирана стратегия за периода 2021-2023 година. Тя ще бъде фокусирана върху четири приоритета в съответствие със Закона за ББР и връщането на банката към мисията й в подкрепа на малкия и средния бизнес. Стратегията за развитие на ББР за периода 2021-2023 г., приета с Решение № 349 на Министерския съвет от 15.04.2021 година.

Стратегията на ББР потвърждава приетия лимит на финансиране до 5 млн. лева, както и активния преглед и управление на качеството на портфейла на необслужваните експозиции, вкл. старите големи кредити. Заложена е и цел броят на подкрепените малки и средни фирми да достигне 1000 до края на 2023 г.

Осигуряването на достатъчно и разнообразно финансиране е свързано с новите принципи на работа – прозрачност, достъпност и облекчен процес за кандидатстване. Фирми, които изпитват затруднения за финансиране от търговски банки, също ще получат достъп до кредитиране, за да се осигурят техните жизнеспособност и бизнес развитие, и да се подпомогне снабдяването им със суровини. Основен механизъм за ускоряване и облекчаване на всички процедури ще бъде новата дигитална платформа на ББР, която ще стартира с услуги за микрокредитиране, Бизнес академия и създаване на безплатни онлайн магазини.

Износът и интернационализацията на българските малки и средни компании също са сред приоритетите на банката чрез специални продукти, вкл. гаранции и лизинг. Това е свързано и с функцията на ББР да подпомага компаниите с финансиране за технологично обновление, дигитализация и фирмени иновации.

Водещият момент в актуализираната стратегия на банката е устойчивото финансиране. Предвижда се до края на периода 20% от новите кредити да бъдат „зелени“. Чрез специално изготвен пакет за оценка на рисковете и готовността на малките и средните предприятия ББР ще може да финансира прехода им към зелена, кръгова и устойчива икономика, вкл. и проекти за социална инфраструктура и опазване на културно-историческото наследство. Банката е избрала 5 от целите за устойчиво развитие на ООН „Достъпна и чиста енергия“, „Сигурна работа и икономически растеж“, „Иновации и инфраструктура“, „Отговорно потребление и производство“ и „Партньорство за постигане на целите“.

 През остатъка от стратегическия период ББР ще подкрепя жизнеспособни малки и средни предприятия, които имат потенциал за растеж и са със затруднен достъп до финансиране от търговските банки поради рискова дейност, липса на обезпечение или други ограничения. Групата ще се стреми да отговори в най-голяма степен на търсенето и нуждата на МСП за финансиране, за справяне с негативните икономически ефекти в резултат от коронакризата и геополитическите сътресения, и създаване на нови устойчиви бизнес модели. Банката ще доразвие ролята си на типична банка за развитие на сектора на малките и средни предприятия и ще започне изграждането си като институцията, подкрепяща зелени и устойчиви проекти и бизнеса на Индустрия 4.0.

Дългосрочните цели на Групата на ББР, които се поставят с актуализацията, са свързани с това да подпомогне МСП в прехода към въглеродно неутрален и устойчив бизнес, като развива пазара на дългов и дялов капитал за зелени инвестиции и мобилизира частен капитал за недостигащото финансиране, да прилага програми и инструменти за съфинансиране на публични инвестиции и проекти, които са приоритетни за икономиката на страната, както и да привлича средства и управлява програми от международни финансови институции, банки и капиталовите пазари.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *