ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

КФН позволи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване отрицателна минимална доходност

Спад

Към 31 март 2016 г., Комисията за финансов надзор е определила минимална доходност на годишна база в размер на -0.77 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0.74 на сто. 

Това се случва за първи път от 30 март 2013 г., показват данните в КФН. Тогава определената минимална доходност е била -0.29% за УПФ. Най-голямата минимална доходност за последните четири години е била тримесечие преди това в размер на -0.82% за  УПФ. За професионалните пенсионни фондове най-голямата минимална доходност е била в края на септември 2011 г., в размер на -0.69%.

Пенсионноосигурителните дружества са задължени да постигат минимална доходност при управлението на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тя се определя от заместник-председателя на комисията към края на всяко тримесечие в процент поотделно за универсалните и професионалните пенсионни фондове на базата на постигнатата доходност от управлението на активите на всички фондове от съответния вид за предходния 24-месечен период.

Минималната доходност за съответните видове пенсионни фондове представлява 60 на сто от средната постигната доходност или с 3-процентни пункта по-малка от средната – което от двете числа е по-малко. 

В случай, че постигнатата доходност от фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване е по-ниска от минималната, пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, е длъжно в 10-дневен срок от обявяването й да покрие разликата до минималната от създадени за целта резерви.

Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2.23 на сто, а за ППФ съответно е 2.26 на сто.
 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *