ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Няма официални писма от българска страна за напускане на МБИС

международна инвестиционна банка

Вместо визитка

Форматът на това интервю е нетрадиционен – странни са и времената, в които живеем. Причината да бъде поискано е решението на Министерския съвет на Бългapия от 2 март тази година, според което  Бългapия щe нaпycнe Meждyнapoднaтa бaнĸa зa иĸoнoмичecĸo cътpyдничecтвo (MБИC), в ĸoятo члeнyвa повече oт 50 гoдини. Беше обявено, че рeшeниeтo e cъглacyвaнo нa нивo Eвpoпeйcĸи cъюз.

Верни на обективната журналистика решихме да изпратим въпросите си към пиар-а на МБИС Валерия Фадеева. От банката решиха да не персонализират отговорите, а те да ни бъдат изпратени от името на управителния й съвет. Той се ръководи от Денис Иванов (Русия), а членове са Бойко Коцев (България), Тхинх Тхи Хонг (Виетнам), Готов Церенпурев (Монголия), Лидия Анчаковска (Полша), Олга Воинеа (Румъния), Петер Освалд (Словакия) и Иржи Бобрек (Чехия).

 

Известно е, че през миналата година МБИС издаде необезпечена емисия облигации на българския пазар в размер на 68 млн. лв. с падеж 2024-а. В каква степен тази емисия беше атрактивна?

– Много инвеститори проявиха значителен интерес към емисията и тя беше успешно пласирана, както сред търговските банки и дружествата за управление на активи, така и сред пенсионните фондове. Купонът на облигацията е 1.15% годишно. Емисията имаше за цел да осигури и подкрепа за българския капиталов пазар. Приходите от нея бяха използвани преимуществено за подпомагане на проекти на българския и централноевропейския пазар в съответствие с новата стратегия на МБИС.

Важно е да се отбележи, че МБИС стана първата международна финансова институция, базирана извън Европейския съюз, която издава облигации на българския пазар в национална валута и в съответствие с местното законодателство. През последните няколко години  банката е инвестирала над 80 милиона евро в български държавни облигации и еврооблигации. България пък винаги е била един от ключовите й пазари, като неин член от основаването й през 1963 година. Сред приоритетите на банката са Целите на ООН за устойчиво развитие, зелената икономика, микрофинансирането, малкия и среден бизнес и социално значимата инфраструктура. 

За последните няколко години МБИС е предоставила на български фирми 238.4 млн. евро. Какви ключови проекти са реализирани с тях? 

– От 2018 г. МБИС активно финансира различни проекти в България. Банката реализира проекти в области като телекомуникации, енергетика, медицина, застраховане и други. Общите й инвестиции в българската икономика от 2018 г. насам възлизат на над 330 млн. евро, включително заеми за български фирми в размер на 252 млн. евро. Делът на България във внесения капитал на банката е 15.121 млн. евро. Така инвестициите на МБИС в българската икономика само през последните 4 години надвишиха първоначално внесения капитал с над 20 пъти.

Кои са конкретните проекти?

– През юни 2020 г. МБИС откри кредитна линия от 5 милиона евро на българския Обединен холдинг „Доверие“, част от групата на “Софарма” АД, като по този начин подкрепи медицинската индустрия в разгара на пандемията от COVID-19. 

През същата 2020 г. банката сключи договор за заем с най-големия български частен холдинг “Еврохолд”, чиито интереси са съсредоточени в застраховане, лизинг и финансови услуги. Кредитната линия – с общ лимит от 20 млн. евро беше използвана за разширяване на съществуващия застрахователен бизнес на “Еврохолд” в Полша, България и Румъния. Предоставяйки финансиране на “Еврохолд”, банката подкрепи застрахователния пазар на своите страни-членки на фона на все още кризисните условия, причинени от пандемията от COVID-19, и подпомогна развитието на най-добрите застрахователни бизнес практики на територията, на която присъства МБИС.

Банката инвестира активно и в енергийната инфраструктура. По-специално, на компанията “Овергаз” е отпуснат заем от 20 милиона евро за финансиране на капиталови разходи и възстановяване на предишни инвестиционни разходи за изграждането на нова газова инфраструктура в България. 

Преди това МБИС подпомагаше и компанията  “Булгартрансгаз” ЕАД, която е единен газов оператор, занимаващ се с транспортиране и съхранение на природен газ в България. Финансирането в общ размер на 90 млн. евро е използвано за покриване на инвестиционни разходи, свързани с изпълнението на  важния проект за развитие на националната газопреносна инфраструктура „Балкански поток”.

Допълнително може да се отбележи, че МБИС обръща специално внимание на подпомагането на външната търговия на България с други страни членки на банката. По-специално през ноември 2021 г. банката издаде гаранция в размер на 2 млн. евро, която гарантира изпълнението на задълженията за плащане на българския купувач към полския доставчик по договора за доставка на железопътни релси. 

Освен кредитирането на български компании, МБИС е инвестирала 48 милиона евро в български еврооблигации.

Вярно ли е, че европейските страни членки притежават по-голям дял в капитала на банката и в тази връзка не може да се говори за доминиране на Русия по отношение на дейността й?

– Ако стриктно говорим за дела на страните във внесения капитал на банката, то делът на европейските страни е 46.7%, а делът на останалите страни е 53.3%. Трябва обаче да се подчертае, че независимо от дела на страната в капитала на банката, абсолютно всички решения се вземат чрез гласуване по принципа „една държава – един глас”. Това е предвидено в Споразумението за организацията и дейността и в Устава на МБИС. 

“Дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество се осъществява на основата на пълно равенство и зачитане на суверенитета на страните членки на банката. При разглеждане и решаване на въпроси, свързани с дейността й, страните членки на банката се ползват с равни права“.

В съответствие с Член 20 от Устава:

„Съветът на банката се състои от представители на всички страни членки на Банката, като всяка страна членка на банката има един глас, независимо от размера на нейната вноска в капитала й”.

Освен това, в съответствие с Чл.22 от Устава, Съветът на банката взема решения по ключови въпроси от дейността й единодушно, а по други въпроси – с квалифицирано мнозинство от най-малко 3/4 от гласовете. Това гарантира еднакво участие на всички страни членки в процеса на вземане на решения, независимо от първоначалния им дял в капитала на банката. Така през декември 2020 г. беше единодушно приета новата Стратегия за развитие на МБИС 2021-2025 г., което показва подкрепата на банката от всички страни членки.

Как тълкувате намерението на българското правителство да напусне състава на страните членки на МБИС? Получено ли е официално писмо по този въпрос?

– Запознахме се със съвместното изявление на страните от ЕС за намерението им да се оттеглят като страни членки на МБИС, но се надяваме, че страните ще оценят нашата дейност в полза на икономиките на всички страни членки и ще намерят възможност да останат част на нашата международна организация. Споразумението за организацията и дейността на МБИС предвижда официалното уведомяване на Съвета на банката от страната-членка за намерението й да се оттегли най-малко шест месеца предварително, през които Банката и напускащата я страна трябва да уредят взаимните си задължения. Към днешна дата не са получени от МБИС такива официални писма от нито една от страните-членки.

МБИС е неполитическа международна междуправителствена институция за развитие, чиято дейност, в съответствие с Член III от Споразумението, се осъществява на основата на пълно равенство и зачитане на суверенитета на всички страни членки на банката.

Как ще постъпи банката с портфолиото от проекти за България в случай на оттегляне на страната ни от членство?

– След като Съвета на банката получи писмо от дадена страна-членка за оттегляне, управлението на банката, от името на Съвета, подготвя и предоставя на Съвета всички необходими материали за разрешаване на въпроса между Банката и страната, която е изразила желание за оттегляне, както и на взаимните задължения, които могат да включват и кредити, предоставени от банката. Съветът предприема стъпки за уреждане на тези задължения в рамките на 6 месеца. Решението на Съвета за одобряване на условията по такова споразумение се приема единодушно.  

Независимо от хода на правните процедури, свързани с оттеглянето на която и да е страна членка, банката изхожда от принципа за спазване на условията на договорите и споразуменията, сключени с кредитополучатели. Освен това, самото оттегляне на страна-членка не означава, че банката отказва да разглежда възможността за финансиране на проекти в тази страна – в такъв случай ще се прилага процедурата за вземане на решения, подобно на всички проекти на държави, които не са членове на МБИС. 

Има ли планове за преместване на централата в столицата на някоя от европейските страни-членки?  Как оценявате перспективите за по-нататъшна дейност на МБИС, имайки предвид ставащото в "Украйна"?

– МБИС е наднационална международна финансова организация, създадена чрез сключване на международно междуправителствено споразумение, регистрирано в Секретариата на ООН. Тя не е създадена в съответствие с националното законодателство на Руската федерация. Тя не е под юрисдикцията на Русия и е извън юрисдикцията на Централната банка на Русия.

МБИС не е резидент на Руската Федерация, въпреки факта, че Русия географски е неин домакин. Само седалището на банката се намира на територията на Руската федерация въз основа на международно споразумение, сключено между МБИС и правителството на Руската федерация за местоположението на нейното седалище, което предвижда за МБИС пълен дипломатически имунитет и привилегии. В това отношение МБИС не се различава от ООН, ЕБВР, ЕИБ и дипломатическите мисии, акредитирани в Руската федерация.

Преместването на централата във всяка държава може да се извърши само след одобрение от Съвета на МБИС. В тази връзка необходимо е да се подчертае, че всички споменати характеристики на банката исторически са насочени към поддържане на пълното равенство на всички нейни страни членки.  Уникалната, наистина наднационална система за вземане на решения позволи на банката да преодолее всички трудности на ХХ век и да се превърне в една наистина модерна финансова институция за развитие. Няма съмнение, че банката ще продължи своята мисия и в новите исторически условия.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *