ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Пандемията стимулира здравното застраховане

застраховки

През първата половина на тази година се запазва тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. По линия на застраховка „Заболяване“ премийният приход общо за пазара към юни възлиза на близо 107,4 млн. лв., като ръстът на годишна база е 19,6 процента. Изплатени са обезщетения в размер на 48 млн. лв., с 23% повече в сравнение със същия период на 2021-а. 

Животът обаче не се цени толкова, колкото здравето. Пазарните данни към юни очертават забавяне в темпа на растеж в животозастраховането до 7,8% на годишна база при събран премиен приход от 319,3 млн. лева. Изплатените обезщетения са 131 млн. лв., със 17 % повече в сравнение с юни 2021 година. Това развитие е свързано с тенденциите около „двигателя“ на интензивния растеж в животозастраховането през 2021-а –  застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Премийният приход по нея към юни е 110 млн. лв., с което се задържа ни нива близки до тези от същия период на предишната година.

По значим ръст от 16% на прихода се отчита по линия на рисковите животозастраховки при събрана сума от 51 млн. лева.

Данните на Комисията за финансов надзор за първото шестмесечие показват, че застрахователният пазар като цяло запазва стабилност и положителна посока на развитие, което следва да бъде оценено като особено добър резултат при сериозните предизвикателства пред икономиката и обществото – политическа нестабилност, инфлация, проблеми с цялата верига на доставките, породени от пандемията и войната в Украйна. Това пише в отчета за периода на Асоциацията на българските застрахователи.

Въпреки наслагващите се трудности секторът остава устойчив и продължава да изпълнява ролята за защита на собствеността и живота на гражданите и бизнеса. Премийният приход в края на юни общо за застрахователния пазар достига 1.795 млрд.. лв., като  ръстът на годишна база в сравнение с юни 2021 г. е 9,8 процента. Изплатените обезщетения пък са с 9,3 % по-високи и възлизат на 696,8 млн. лева.

Пазарът на общото застраховане постига ръст на премийния приход от 10,3% на годишна база и към юни е в размер на 1. 476  млрд. лева. Изплатени са обезщетения за 565,7  млн. лв., като изменението е 7,6 процента.

Автомобилното застраховане остава силно доминиращо. Събраният премиен приход по застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е 592 млн. лв., а нарастването – слабо, в рамките на 1,4 на сто.

По линия на застраховката „Каско“ се запазва трендът за по-значителен ръст на премийния приход от 15% до 405 млн. лева при подобен ръст на изплатените обезщетения от 14%, които достигат 163 млн. лева.

Общо премийният приход по бизнес линията „Пожар и природни бедствия“ остава на нивата от предишната година – отчита се минимален ръст от 0,7% на годишна база. В тази бизнес линия по застраховката „Индустриален пожар“ се регистрира спад в премийния приход от -3,7% спрямо същия период на 2021-а. А по застраховка „Пожар и други опасности“ премийният приход е 56 млн. лв. с ръст от 8,6% на годишна база.

По-значимо е нарастването на премийния приход по застраховката „Кражба, грабеж, вандализъм“ от 23,5 процента.

Земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане, като все пак се отчита повишение на годишна база от 19,6% до 14 млн. лева. Същевременно нарастването на сумите по изплатените обезщетения на земеделските производители само за една година е със забележителните 164%, на база на все по-зачестяващите природни бедствия на територията на България.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *