ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Държавата ще дава специална правна помощ на хора от уязвими групи

Парламент

Депутатите единодушно приеха на първо промени в Закона за правната помощ. Промяната е част от законодателните инициатива, обвързани с Националния план за възстановяване и устойчивост. С приемането на законопроекта се предвижда предоставянето на правна помощ в извънсъдебни производства и в процедури за извънсъдебно решаване на спорове като се разширява кръгът от лицата със специфичен профил, имащи достъп до системата за правна помощ и се освобождават гражданите от заплащане на съдебни такси и разноски по граждански, административни и наказателни производства, когато им е предоставена правна помощ. Предвижда се възможността за ползване на правната помощ в административнонаказателни производства, в производства по издаване и оспорване на индивидуален административен акт по административен ред, в производства пред арбитраж и в процедура по медиация.

Разширява се кръгът от лицата с осигурен достъп до правна помощ, като към правоимащите се добавят лица с физически и ментални увреждания, лица, чието запрещение се иска, или лица, поставени под запрещение. Достъпът до правна помощ се предоставя и на лица, търсещи или получили международна закрила, както и на ползващи се от временна закрила. В изпълнение на разпоредбите на Хагската конвенция в обхвата на закона вече ще попадат и лицата, които имат право на издръжка, без да се взема предвид възрастта на молителя към момента на подаване на молбата.

С цел облекчаване на условията за достъп до правосъдие се предвижда възможността да бъдат освобождавани страните по определени категории дела, както от задължението за внасяне на такси, така и от задължението за внасяне на съдебни разноски, когато им е предоставена правна помощ. Прецизират се органите, предоставящи правна помощ, уреждат се основанията за лишаване и прекратяване на предоставена правна помощ. Създават се правила за противодействие на злоупотребата с това право от страна на недобросъвестни лица, се казва в доклада на комисията. Предлага се увеличаване на размера на възнаграждението на членовете на Националното бюро за правна помощ и повишаване на размера на възнаграждението, което се изплаща на адвокатските съвети за осъществената от тях дейност по администриране на правната помощ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *