ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

МС прие програма за развитие на доброволците

доброволци

Министерският съвет прие Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022-2026 година. Одобрен е и План за 2022 година за изпълнение на програмата.

Проектът на Национална програма е изготвен в изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2021-2030 година. Времевият обхват на проекта на Националната програма е петгодишен – от 2022 до 2026 година. Съобразен е с Методологията за стратегическо планиране в Република България, като съдържа: въведение, стратегически и оперативни цели, финансово осигуряване, дейности за постигане на оперативните цели и отчитане на напредъка по изпълнение на Националната програма. Дейностите, заложени за постигане на оперативните цели, следва да имат принос за постигане на стратегическите цели на Стратегията.

През следващия петгодишен период на изпълнение на Националната програма 2022-2026 година се акцентира основно върху повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации, обучението и подготовката на доброволците, повишаване обществения престиж на доброволните формирования, насърчаване на работодателите за участие на техни служители в доброволни формирования и не на последно място активизиране и насърчаване работата с младежи до 18-годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци. За постигане на възможно най-добри резултати е планирано иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени.

За изпълнение на Стратегическа цел 1: „Утвърждаване, насърчаване и развитие на доброволните формирования като устойчива и надеждна съставна част на Единната спасителна система“ са предвидени три оперативни цели: „Повишаване капацитета на доброволните формирования за извършване на дейности при пожари, бедствия и извънредни ситуации“, „Иницииране на процес за развитие и усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба и адаптирането й към заложените промени“ и „Разширяване на възможностите за финансово обезпечаване дейностите на доброволните формирования“. 

Втората стратегическа цел е: „Сътрудничество между местната власт, работодателите и Националното сдружение на доброволците за развитие на дейността на доброволните формирования“. За нейното реализиране са предвидени следните три оперативни цели: „Насърчаване на работодателите за участие на техни служители в доброволни формирования“, „Утвърждаване на национално сдружение, което да обединява, представлява и защитава интересите на доброволните формирования“ и „Подпомагане органите на местната власт при организиране на дейността на доброволните формирования“. 

Третата стратегическа цел е „Повишаване обществената значимост и признание за всеотдайността на доброволните формирования в Република България“. В нея са включени две оперативни цели: „Използване на съвременните средства и възможности за повишаване на информираността за дейността на доброволните формирования“ и „Повишаване обществения престиж на доброволните формирования“. 

Последната, четвърта стратегическа цел е „Формиране на интерес в подрастващите до навършване на 18-годишна възраст, към дейността на доброволните формирования и призванието да се помага при възникване на пожари, бедствия и други извънредни ситуации“.

За нейното реализиране също са предвидени две оперативни цели „Активизиране и насърчаване работа с младежи до 18-годишна възраст за осигуряване на ресурс от бъдещи доброволци“ и „Осигуряване на възможност за провеждане на обучение в извънкласна форма на младежи до 18-годишна възраст за приобщаване към дейността на доброволните формирования“.    

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *