ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

На обществено обсъждане – промени в Закона за биоразнообразието

Натура 2000

До 17 октомври 2022 г. всеки гражданин може да даде своето становище по Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие на портала за обществени консултации на Министерски съвет.

Промените се отнасят до създаването на структура за управление на мрежата "Натура 2000".

С тях се определят конкретни органи, отговорни за управлението на защитените зони, както и техните правомощия. Въвежда се задължението за разработване на планове за управление на всички защитени зони, в които ще бъдат определени специфични подробни цели и мерки за опазване, в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

В Частичната предварителна оценка на въздействието на проектозакона се посочва, че целите на разработения нормативен акт са пряко свързани със създаването на по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа "Натура 2000", както и подобряването на условията за опазване на биологичното разнообразие. По този начин ще се преодолее неспазването на задълженията по Директивата за местообитанията.

През февруари 2022 г. Европейската комисия предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България за неспазване на задълженията ѝ съгласно Директивата за местообитанията. От Европейската комисия конкретно изброиха какво България не е изпълнила от задълженията си и именно заради това се налагат тези промени в Закона за биологичното разнообразие.

Очаква се с въведените промени орган за управление на защитените зони в националните паркове да е директорът на съответната Дирекция на Национален парк, а за защитените зони, попадащи в морските пространства на Република България, да е директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Освен това се предвижда плановете за управление на защитените зони да се преразглеждат на всеки шест години и при необходимост да се актуализират.

Не на последно място при определяне на мерките за управление на защитените зони ще се взимат под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.

Борислава Кирилова

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *