ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

“Алтерко” – приходи и печалба над очакванията 

пазари

"Алтерко" АД, доставчик на продукти за IoT и интелигентен дом, базиран в София, отбеляза по-силен от очаквания растеж през деветмесечието на тази година. По-добри от очакваните са резултатите във всички продуктови категории, и по-специално при измервателните уреди за потребление на енергия, където се наблюдава търсене над средното. Устройствата за проследяване MyKi отново постигнат темпове на растеж над предпандемичните нива.

"Алтерко" отчита 55 процента увеличение на консолидираните оперативни приходи до 60.5 млн. лева в периода между януари и септември. Паричните постъпления от продажба на стоки и продукция възлизат на 57.8 млн. лева, което представлява ръст от 50.1 на сто. Оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) се увеличава с 20 на сто въпреки целенасочено увеличените инвестиции в структурите за продажби и научноизследователска и развойна дейност.

Нетният резултат на ниво група "Алтерко" възлиза на 11.7 млн. лева в сравнение с 10 млн. лева година по-рано, като е повлиян по-специално от отрицателния специфичен ефект от отписване на вземане.

Паричните потоци от оперативна дейност на компанията са негативни в размер от минус 4.9 млн. лева в сравнение с позитивните парични потоци от 4.7 млн. лева през деветмесечието на миналата година. Това се отразява по-специално в увеличаване на материалните запаси, съответстващо на по-високите приходи от продажби и авансовите плащания към доставчиците с цел превантивно преодоляване на потенциални забавяния във веригата на доставките. Паричните средства и паричните еквиваленти намаляват съответно до 24.7 млн. лева към края на септември в сравнение с 26 млн. лева към декември миналата година, което осигурява достатъчна база за финансиране на по-нататъшния растеж, отбелязват от компанията.

За цялата 2022 г. мениджърите на "Алтерко" потвърждават прогнозата, изразена в нарочно съобщение от 3 ноември, за увеличаване на приходите от продажба на стоки и продукция до 45-46 млн. евро и на печалбата преди лихви и данъци (EBIT) между 10 и 10,5 млн. евро.

Според Димитър Димитров, съизпълнителен директор на "Алтерко", високата оценка от страна на клиентите е заслужена награда за непрестанните усилия на фирмата да подобрява продуктите, да предлага на пазара нови решения чрез приложения и устройства и да допринася за безпроблемната интеграция в интелигентния дом в един все по-свързан свят. "Взаимодействието е особено важно за нас, било то чрез непрекъснато усъвършенстване на потребителските интерфейси и потребителското изживяване или в областта на поддръжката. Това ни дава преднина в развитието от две до три поколения пред продуктите на нашите конкуренти. Вече очакваме с нетърпение да представим различни нови иновативни продукти на CES в Лас Вегас в началото на януари 2023 г.", отбелязва Димитров.

"Отбелязахме ръст във всички продуктови категории и на всички регионални пазари. По този начин надминахме собствените си очаквания", коментира Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на "Алтерко". Така че въз основа на солидния обем на поръчките и силния старт на последното тримесечие на тази година компанията повиши прогнозата си за цялата 2022 година. "В този контекст, инвестициите ни в разширяване на глобалните ни екипи по продажби, увеличаване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност и развитие на пазара за професионални потребители, вече се отплащат. В същото време контролираме напълно разходите си в условията на множество икономически предизвикателства. Въз основа на продължаващото търсене на енергоспестяващи решения очакваме успешен бизнес в края на годината и потвърждаваме повишените си цели за цялата година", допълва Кирш.

"Алтерко" АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. Компанията е основана в България, но групата се състои от пет дъщерни компании и има офиси в България, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на "Алтерко" вече се продават на над 100 пазара.

Акциите на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса" от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година.,

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *