ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Финансовите приходи надхвърлят разходите по дейността на БФБ

зала на фондова борса акции пари зарчета

Към края на трето тримесечие нетният финансов резултат на „Българска фондова борса“ АД е положителен в размер на 7.20 млн. лв., който се дължи главно на финансовите приходи, надхвърлящи разходите от основна дейност.

Паричните постъпления от основната дейност на борсовия оператор нарастват на годишна база с 26 %, което е следствие от увеличаване на приходите от договори с клиенти. Таксите от оперативен сегмент “Регистрация и поддържане на емисии финансови инструменти за търговия“ нарастват с 19 хил. лв. заради увеличените такси за регистрация на дружества. През трето тримесечие броят на новите емисии финансови инструменти, допуснати до търговия е пет, а общо те са 579 към края на трето тримесечие.

Оборотът на пазарите, организирани от БФБ, между юли и септември расте с една четвърт. Това се дължи главно на нарастването на оборота на BSE International близо 19 пъти. Броят на сделки се увеличава също – с 19 на сто. Това се дължи основно на ръст в броя сделки на пазар BSE International с 828 на сто.

Финансовите приходи на дружеството нарастват с 2.57 млн. лв. в края на септември спрямо размера им за същия период на миналата година.

По основните разходни пера има ръст от 21 % на годишна база. Нарастване с една четвърт има при похарчените средства за външни услуги. При разходите за амортизации също има ръст, а парите за персонала се увеличават с 97 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.

Сумата на активите на „Българска фондова борса“ АД към края на трето тримесечие е с 3.99 млн. лв. по-висока от стойността им в края на 2021 година. Спад от 3.53 млн. лева има при паричните средства на дружеството. Към края на трето тримесечие борсовият оператор е депозирал 993 хил. лв. в срочни депозити в банки.

Нетекущите задължения бележат слаб спад спрямо края на 2021 г. и възлизат на 114 хил. лева. В същото време при текущите задължения има ръст от 6 на сто.

Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ достигна 29 899 119 381 лева в края на трето тримесечие, като има спад от 3.6% спрямо второто тримесечие на тази година.

Търговията със собствени акции на „Българска фондова борса“ АД

бе със сходна с второто тримесечие активност. Цената в края на септември се понижи спрямо тази в началото – от 10,03 лева за акция цена на затваряне на 1 юли до 8,90 лева за акция цена при затваряне на 30 септември. Общо бяха прехвърлени 139 283 лота в 917 сделки, чийто оборот бе 1 344 258 лева. В сравнение с второ тримесечие има увеличение в броя на изтъргуваните акции, спад на оборота и увеличение в броя на сделки. Търговия с акциите на БФБ имаше в 62 от общо 64 сесии за периода.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *