ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

“Черноморски холдинг” ще може да увеличава капитала си до 25 млн. лв.

пазари

Общото събрание на акционерите е приело предложението на мениджърите на бившия приватизационен фонд за промени в  устава. Те бяха гласувани от извънредно общо събрание. 

В тази връзка бе допълнен чл.10, ал.1 от устава. Според него съветът на директорите ще има право да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции в срок до пет години, считано от момента на вписването на това изменение в устава в Търговския регистър.

Припомняме, че в началото на август Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която бе издадена от "Черноморски холдинг". Тя е в размер до 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 4 лева и емисионна стойност 21 лева всяка една и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството. В резултат на тази процедура капиталът на бившия приватизационен фонд ще бъде увеличен от 9 156 588 лева на 13 156 588 лева разпределен в 3 289 147 акции по 4 лева всяка.

В средата на септември „Черноморски холдинг“ удължи срока на подписката за публично предлагане на 1 000 000 нови акции с 60 дни, или до 11 ноември, включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

Основната дейност на дружество включва: извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

"Черноморски холдинг" има дялово участие в три дружества. В "Нефтохим-инвест финанс" АД, което извършва финансови и инвестиционни услуги, притежава 99.99% от капитала. Холдингът контролира и 100% от от акциите с право на глас в "Добруджанска петролна компания" ЕАД, която се занимава с търговия с петролни продукти. Бившият приватизационен фонд е едноличен собственик и в "Логистичен парк-Бургас" ЕООД, който изгражда, управлява и развива логистични и индустриални зони, като също така отдава под наем и/или продава дълготрайни активи. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *