ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Мъглата около големите жп проекти става все по-гъста

НКЖИ

Как върви изпълнението на големите инфраструктурни жп проекти? Какво е забавянето по неприключилите и има ли опасност от загуба на евросредства?

С тези и други важни за обществото въпроси се обърнахме към ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) на 19 септември.

След библейските 40 дни получихме отговори, изобилстващи от информация, но без много конкретика. Явно и в НКЖИ са усвоили маниера на онези политици, за които народът казва: „Дълго и хубаво говори, но нищо не каза!“ Разбира се, това ни принуждава да търсим допълнителна информация за състоянието и бъдещето на проектите.

„Колко е забавянето на проекта „Модернизация на жп линията София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“? Какво се прави, за да не бъдат загубени евросредства? Какъв е актуалният срок за приключването му?“

Това бяха едни от най-важните въпроси, които изпратихме в НКЖИ, тъй като

това е и най-скъпият проект

в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ (ОПТТИ).

Общата стойност на проекта е 1.301 млрд. лева, 85% от които – европейско финансиране. Задачата е да бъдат модернизирани 51 км жп линии и 5 жп гари и спирки, като се премахнат всички пресичания на едно ниво с шосетата. За да бъдат постигнати проектните скорости от 160 км/час за пътническите и 120 км/час за товарните влакове, ще бъдат изградени няколко тунела с обща дължина малко над 20 км, както и 23 моста и виадукта.

Проектът е разделен на три обособени позиции:

 1. Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел;
 2. Междугарие след гара Вакарел – междугарие след Ихтиман;
 3. Междугарие след гара Ихтиман – нова жп гара Костенец.

Официално проектът „тръгна“ на 1 януари 2016 г., а през януари 2018 г. беше одобрен от Европейската комисия. Крайната дата за приключването му, заложен в Договора за безвъзмездна финансова помощ, е 31 декември 2023 година.

Заради многократно и продължително обжалване, процедурите за избор на изпълнители са обявени през 2017 г, а договорите за строителство са сключени в края на 2019 г. – за лот 1, и в средата на 2020 г. – за останалите два лота. Официалният старт на лот 3. беше даден едва на 15 септември 2022 година.

Над 70% от модернизацията на жп линията ще е по ново трасе, което е свързано с много отчуждителни процедури. За участъка Елин Пелин – Костенец са изготвени проекти за изменение на ПУП за землищата, попадащи в обхвата на проекта. Две от заповедите за одобрение на ПУП са обжалвани, като съдебните процедури са

забавили с 22 месеца придобиването на отчуждените терени.

Значителното закъснение на основните дейности ще доведе до надхвърляне на срока за допустимост на усвояване на средствата по ОПТТИи поради тази причина вече се работи за „финансово фазиране“ на проекта, т.е. "разхвърляне" на част от дейностите през следващия програмен период (2021-2027година). За сметка на втория програмен период (2014-2021 г.) остават едва 40% от строителството, докато останалите 60% "заминават" за следващия програмен период. Ако успеем да защитим необходимостта от безвъзмездно финансиране, разбира се.

За неясното бъдеще беше отложено и изпълнението на друг голям жп проект, пряко свързан с горния – модернизацията на жп линията София – Елин Пелин.

В началото на май 2022 г. НКЖИ прекрати договора с изпълнителя му – българо-унгарския консорциум  ДЗЗД „КЕЛЕТ АБ“. Той беше на стойност 120 млн. лв.и включваше проектиране, доставка на материали и изграждане на 23 км жп участък. Въпреки че срокът за предаване на обекта изтече в края на 2020 г., досега са извършени едва 43% от строителните дейности. Все още

не е ясно кой и кога ще довърши този важен участък

от Първа главна жп линия.

Забавяне има и на участъци от проекта „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2. Поради неговата специфика, той е разделен на 8 компонента, чието изпълнение е на следните етапи:

 • Компонент 1: Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации. Работата по него започва от 2021 г. и продължава и сега;
 • Компонент 2: Премахване на  31 жп прелези и замяната им с 28 пътни надлеза, 1 пешеходен надлез и 1 подлез. Два от надлезите са построени,  по 6 се работи, 16 са в процес на проектиране и издаване на разрешение за строеж. Предстои процедура за проектиране и строителство на останалите 6 обекта.
 • Компонент 3: Изграждане на защитен лесопояс в между гарите  Черноград-Айтос: Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител.
 • Компонент 4: Рехабилитация на жп участъка Скутаре – Оризово : завършен.
 • Компонент 5: Модернизация на жп участъка Оризово-Михайлово. От 2021 г. се обновяват гарите Оризово и Чирпан, а за участъка се очаква разрешение за строеж. Започнала е модернизацията на тяговата подстанция Чирпан и интегрирането й към система SCADA.
 • Компонент 6: Модернизация на жп участъка Ямбол – Зимница при гара Завой. Процедурата за избор на изпълнител е прекратена и се подготвя нова.
 • Компонент 7: Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа на гарите Зимница и Стралджа. Сключен е договор и е издадено разрешение за строеж през август 2022 г.
 • Компонент 8: Обновяване на отсечката Стралджа – Церковски: завършена. Поради забавяне на подписването на договори с изпълнители модернизацията на жп участъка Ямбол – Зимница при гара Завой и изграждането на някои надлези ще продължи през 2024 година.

Заради забавени отчуждителни процедури и археологически обекти се налага

отсрочване на модернизацията на участъка Оризово – Михайлово.

Прецизирането на проектните разработки води до закъснение на реконструкцията на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитацията на контактната мрежа на гарите Зимница и Стралджа, като двата обекта ще приключат в края на 2024 година.

НКЖИ е в процес на анексиране на договора за безвъзмездна финансова помощ, като срокът за допустимост на разходите по проекта ще бъде удължен до 31 декември 2023 г., като в момента вървят проучвания на възможността за "прехвърляне" на част от строителните дейност през следващия програмен период (2021-2027 година). Въпреки че за тогава са "прехвърлени" още два изключително важни и безкрайно забатачени проекта – за модернизация на жп линиите от София до Сърбия и до Северна Македония.

Белчо Цанев

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *