ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Отчетени са 11% по-малко загуби на вода във ВиК сектора

ВиК

На 18 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което одобри Годишния доклад и сравнителния анализ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД (ВиК) сектора за 2021 година.

Анализите на сектора са ежегодни и се приемат от регулатора в изпълнение на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) и Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите.   

Годишният доклад съдържа подробна информация за състоянието на ВиК сектора през 2021 година. Включително степента на внедряване от ВиК операторите на информационни регистри и бази данни, постигнатите нива на показателите за качество на ВиК услугите, отчетените от ВиК сектора оперативни и капиталови разходи, дълготрайни активи и инвестиции.

Тъй като 2021 г. е последната година от регулаторния период 2017-2021 г. тя се сравнява с първата – 2017 година.   

Като задоволителен факт е посочено, че ВиК секторът отчита подобрение по 19 от показателите за качество. Това са качеството на вода в големите зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби на вобда, аварии по ВиК мрежите, налягане във водоснабдителната система. Такава е оценката и за нивото на покритие с услуги по доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, оползотворяване на утайки от Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), рехабилитация и проучване на водопроводната мрежа, присъединяване към ВиК мрежи и ефективност на персонала.

Като много положителен фактор в Годишния доклад е посочена тенденцията за намаляване на общите загуби на вода. През 2021 г. отчетеното ниво на общи загуби е под обичайните 60%, като за изминалия 5-годишен период намалението на нивото на общи загуби е 11 процента.

В доклада е представена информация и за произведената от ВиК дружествата електроенергия от възобновяеми източници. Посочва се, че това е важен процес не само заради постоянно нарастващите цени на електроенергията, но и предвид възможностите ВиК дружествата да произвеждат електрическа енергия за собствени нужди от биогаз, слънце и вятър. С официално обявенните на 26.10.2022 г. предстоящи промени на Директивата за градски отпадъчни води, предстои това да бъде въведено и като задължение за операторите на пречиствателните станции за отпадъчни води. 

Комисията отчита, че в изпълнение на поставените от регулатора изисквания, ВиК операторите подобряват внедряването на информационните регистри и бази данни.  По този начин се повишава качеството и надеждността на постъпващите в КЕВР отчетна информация и данни от дружествата. Внедряването на информационните регистри и бази данни има важно значение за подобряване на управлението на ВиК системите и съоръженията. Това дава възможност на ВиК операторите да вземат обосновани решения по отношение на реактивната и превантивна поддръжка. 

Същевременно наличието на регистри улеснява ВиК дружествата да изпълняват новите изисквания за качество на водата за човешка употреба, които влизат в сила от 12.01.2023 година. С документа се въвеждат и редица нови задължения на ВиК операторите – да публикуват и представят информация на обществеността и на потребителите на ВиК услуги, да извършват анализи на риска и други.

Докладът предоставя информация за всяко ВиК дружество, което има одобрен бизнес план през 2021 година. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *