ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

„Петрол“ оптимизира разходи и диверсифицира продуктите и услугите

бензин

Негативните ефекти върху ликвидността, продажбите и общото финансово състояние на групата „Петрол“ от ковид пандемията не са напълно отшумели. Това четем в междинния й финансов отчет за полугодието. Високата инфлация, ръстът на минималната работна заплата и повишаването на цените на горивата все още възпрепятстват достигането на нивата от дейността на фирмите от групата отпреди пандемията. В допълнение динамиката в разпространението на ковид-19 в съчетание с военния конфликт в Украйна и потенциалните рискове от него, както и високата волатилност на международните цени на суровия петрол през последните месеци, които засягат директно дейността и консолидираните финансови резултати на „Петрол“, създават значителни рискове.

В отговор на сложната икономическа и геополитическа ситуация групата предприе мерки за

оптимизиране на разходи и диверсификация на продуктите и услугите

за своите клиенти. Един от проектите е за изграждане на верига от обекти за самообслужване, които дават алтернатива на стандартната услуга, намаляват въглеродния отпечатък, в т.ч. консумацията на електричество, отопление и вода, и не на последно място разходите на групата. Към момента тя оперира 15 обекта на пълно или частично самообслужване. Плановете са до две години броят им да се удвои.

Взетите мерки водят до това, че консолидираните нетни приход от продажби на „Петрол“ в края на юни са в размер на 323.06 млн. лв. като се увеличават на годишна база. Но все още изостават от резултатите от предходните три години. През първото шестмесечие над 90% от приходите на „Петрол“ на от продажби на горива на едро и дребно – автомобилни бензини, дизелово гориво, газ пропан-бутан и метан. Евентуалното широко навлизане на алтернативни заместители на традиционните горива в бъдеще, би имало съществен ефект върху продажбите и фанансовите резултати на групата „Петрол“.

Компанията отчита нетна печалба за полугодието от 471 хил. лв. при загуба от 3.19 млн. лв. година по-рано.

Към края на юни групата включва компанията майка и още 14 дъщерни фирми.

Дейността им е свързана с търговия на едро и дребно с горива и други петролни продукти. Така че трайното повишение на цените на изкопаемите горива на световните пазари ще рефлектира негативно върху продажбите на групата, което ще се отрази и на оперативните финансови резултати, отбелязват мениджърите й.

Тъй като основните доставки на горива у нас са с руски произход, то потенциалната пълна забрана на вноса им може да доведе до създаване на дефицит на горива в страната и проблем на групата да обезпечи продажбите си. Така че съществува риск от затваряне на търговски обекти, преминаване на временен режим на работа и други негативни последици. За да отговорят на този сценарий мениджърите на групата обследват възможностите за внос на горива от трети страни.

Заедно с това

групата е получила през първото полугодие безвъзмездно финансиране и държавна помощ

от 812 хил. лв. по програмата за компенсиране на небитовите крайни  потребители на ел.енергия.

Доставките на горива за обектите на „Петрол“ се осигуряват от малко на брой доставчици, в резултат на което групата е изложена на риск от преустановяване на тези взаимоотношения и затрудняване на оперативната дейност.

От друга страна, групата извършва търговия с горива, масла и други стоки чрез собствени и наети бензиностанции и петролни бази.  Така че съществува риск от преустановяване на взаимоотношенията с тези контрагенти. Това пък би довело до намаляване на приходите, загуба на пазарен дял и други последствия.

През първите шест месеца на тази година осем компании доминираха на пазара на дребно за горива, като продължава да намалява делът на малките независими играчи. Вносът на нефтопродукти е предимно от съседни на България страни. Това е резултат и от факта, че някои от фирмите на пазара у нас са свързани със собствениците на рафинерии в тези страни.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *