ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

През август инвестициите са 138.6 млн. евро, но намаляват

инвестиции

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната между януари и август, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 1.06 млрд. евро (1.3% от БВП*), сочат данните от БНБ. Сумата обаче е с 30.4 млн. евро по-малка спрямо същия период на 2021 година.

Само през август потокът е положителен – 138.6 млн. евро са влезлите в страната вложения. Сумата обаче е пет пъти по-голяма спрямо същия месец преди година, когато потокът от преки инвестиции също беше положителен, но само в размер на 35.1 млн. евро. Инвестициите обаче са по-малко спрямо август тази година, коато со били 158.7 млн. евро.

Според публикуваните предварителни данни, най-гоям дял в преките инвестиции у нас идва от реинвестиране на печалбата (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат). Сумата е положителна и възлиза на 779 млн.  евро. Сравнението с осемте месеца на миналата година обаче е отчайващо. Тогава тази сума е положителна стойност, но е била в размер на 1.55 млрд. евро.
Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и
възлиза на 192.7 млн. евро за периоза от януари до август. Той е по-голям с 441.5 млн. евро от този за осемте месеца миналата година, когато е бил с отрицателна стойност в размер на 248.8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 19.3 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 15.1 млн. евро за Русия). Показателят се влошава на годишна база, като между януари и август 2021-а нетния поток също е бил отрицателен, но е бил 6 млн. евро.
Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити), разкриващ плановете за развитие у нас, е положителен и възлиза на 92 млн. евро. Нещата изглеждат малко по-добре на фона на отрицателната стойност на показателя от 208.9 млн. евро за януари – август миналата година.
Австрия – инвеститор №1 между януари и август

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за периода между януари и август тази година са от Австрия и са на стойност 281.9 млн. евро. Фирми от  Белгия са инвестирали у нас 125.7 млн. евро, а компании от Италия – 123.7 млн. евро.

Има, разбира се, и компании, които са изтеглили свои инвестиции от България. Най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (-140 млн. евро) и Люксембург (-103.9 млн. евро).

 

* При БВП в размер на 79.02 млрд. евро за 2022 г. (прогноза на БНБ) и 67.87 млрд. евро за 2021 г. (данни на НСИ от 8 март 2022 г.)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *