ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

С инвестиция от над 9 млн. лв „ВиК“ – Хасково ще намалява загубите

ВиК

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Хасково планира значителни инвестиции с цел намаляване на загубите и постигане на добро качество на питейните води. 

В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите /доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води/ за тази година да се увеличи от 3.524 лв./м3 с ДДС до 4.758 лв./м3 с ДДС. Предлаганата цена е под нивото на социална поносимост за областта – 4,97 лв./м3 с ДДС, отбелязват от КЕВР. За да постигне подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството трябва през периода 2022-2026 г. да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати.

Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 14,83%, заложен в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково ще реализира инвестиционна програма в общ размер 9.09 млн. лв., от които 7.06 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Хасково в размер на 5.83 млн. лв.  ВиК операторът не е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, въпреки, че обособената територия вече е изцяло окрупнена и включва всички общини в обл. Хасково. Това стана след като през 2019 г. към нея бяха присъединени общините Тополовград и Стамболово, а през 2022 г. – и община Димитровград.

ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 7,98 м3/км/д до ниво от 6,35 м3/км/д. По този начин дружеството допълнително ще подобри устойчивото водоснабдяване на потребителите и ще реализира икономически ползи.

Прогнозите в бизнес плана показват, че през 2022 г. дружеството ще увеличи потребената електроенергия с 13,7%, в сравнение с 2020 г. Причината за това е присъединяването на община Димитровград към обслужваната територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково. Допълнителен фактор за това е и въвеждането в експлоатация на ПСОВ – Синапово, което през тази година ще доведе до увеличение с 48,6% на потреблението на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води, спрямо отчета за 2020-а.

С цел намаляване на разходите за електрическа енергия „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково планира производство на електроенергия за собствени нужди. Бизнес планът на дружеството предвижда през 2024-2025 г. да бъдат изградени и пуснати в експлоатация две Фотоелектрически централи – при ПС – Ябълково, с мощност 632 kWp, и при ПСОВ – Хасково, с мощност 470 kWp. Това ще позволи произведената електрическа енергия да покрива консумацията на двете съоръжения.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *