ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Възнагражденията в земеделието нарастват с все по-ниски темпове

американски фермер фермери сащ

Средната брутна заплата в сектор селско, горско и рибно стопанство намалява като процент от средната заплата спрямо други икономически дейности, което поставя под риск развитието на сектора у нас. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев пред участниците в Годишната асамблея на Федерацията на независимите синдикати в земеделието.

Годишната средна брутна работна заплата за 2020 г. на наетите лица в аграрния сектор е 12 059 лева, докато в обществения сектор тя е 14 118 лева, а в частния – 11 643 лева, по данни на Националния статистически институт. А заместник-министър Събев отбелязва, че възнаграждението в сектора е не само значително по-ниско от средното общо за икономиката, но през последните пет години се наблюдава и тенденция на нарастване на тази разлика.

По данни на НСИ, през миналата година заетите в селското, горското и рибното стопанство са 6,3% от общо заетите в икономиката или 193 400. За периода 2016-2021 г. броят им намалява с 5.1%, докато общо за икономиката се отчита ръст от 2 на сто.

„Само с по-добри условия на труд и възнаграждения можем за привлечем българите, работещи в селското ни стопанство на страните от Западна и Южна Европа“, подчерта заместник-министър Събев. В тази връзка подобряването на  условията на труд на земеделските работници в ЕС е сред приоритетите на европейската селскостопанската политика след 2023 година.

И Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. поставя по-голям акцент върху подобряването на  условията на труд на земеделските работници в ЕС и развитието на социално устойчиво земеделие.

Най-късно от 1 януари 2025 г. земеделските стопани и другите получатели на директни плащания подлежат на административно наказание, ако не спазват определени изисквания, свързани с трудовата заетост, здравословните и безопасни условия на труд. Националната служба за съвети в земеделието ще консултира земеделските стопани за правилата, които следва да спазват във връзка с новото законодателство на Евросъюза.

Тенденциите към дигитализация, роботизация, автоматизация могат да помогнат икономическата тежест на сектора да се увеличи. „Трябва да се прави повече от заинтересованите страни, за да се подобрят условията на труд в стопанствата и, разбира се, възнагражденията“, подчертава заместник-министър Събев.

В средата на октомври Министерството на земеделието ще организира среща със социалните партньори и браншовите организации, на която ще се поставят основите на  по-широк дебат относно заетостта в сектора. Очакванията са на нея да бъдат идентифицирани проблемите, които го правят неатрактивен.

Следващага стъпка обаче е по-важна – да се намерят работещи решения като чрез тяхното прилагане в следващите години да бъде подобрена ситуацията с пазара на труд.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *