ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

За пълно равенство между половете трябва се работи от детската градина

вера юрова йоурова

“Устойчиво и пълно равенство между половете може да бъде постигнато единствено чрез култивирането на култура на равенство – във всички етапи и сфери на личния, професионален и обществен живот.

Тази култура трябва да бъде насърчавана чрез информационни кампании и насърчителни мерки, съобразени със специфичните характеристики и нужди. Но тази култура не може да бъде постигната чрез отделни политики и мерки. Изисква признание и постоянен ангажимент от всички участници в обществото.”

Това обяви Милена Ангелова по време на конференция „Утрешна Европа: Равенство между половете и икономика“, организирана от Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз. Д-р Ангелова е член на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Тя представи препоръките и заключенията на Европейския икономически и социален комитет по повод становището за засилване на равенството между половете, поискано от чешкото председателство на Европейския съюз.

Конференцията, която започна днес, 3 октомври, в Прага, бе открита от заместник-председателя на Европейската комисия Вера Юрова. На нея се събраха представители на Европейската комисия, Европейския парламент, страните-членки на ЕС и страните кандидатки, различни агенции на ЕС, неправителствени организации, социални партньори, младежки организации и редица други ключови заинтересовани страни.

Целта е да се обсъди как най-добре да се насърчи равенството между половете в новите реалности със специален фокус върху икономическите и социални права. Чешкият вицепремиер и министър на регионалното развитие Иван Бартош цитира становището на ЕИСК в речта си при откриването.

В становището на ЕИСК се отправя призив да се работи от ранна детска възраст за постигане на устойчива култура за равенство между половете, като на децата се даде пример за поведение, основано на равенството и се продължи през детската градина и през всички училищни етапи.

Детските градини и училищата трябва да предоставят среда и обучение за култура на равенство между половете през целия живот. Комитетът призовава държавите-членки чрез своята образователна политика да подобрят образованието, като го направят неутрално, както по отношение на пола, така и на знанията и социалните умения.

Д-р Ангелова даде пример с подхранването на интереса на децата към STEM-обучението, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика, като при него се обсъждат теми за начина, по който мозъкът им реагира, а не полът. Така ще се гарантира, че техният талант и потенциал са напълно стимулирани, развити и оползотворени в полза на по-късните етапи от живота им.

Сред препоръките на ЕИСК е държавите-членки, подкрепени от Комисията, заедно със социалните партньори и съответните организации на гражданското общество, да стартират широкообхватна кампания за повишаване на осведомеността и информиране за насърчаване на културата на равенство между половете през целия живот. Тя следва да насочи вниманието на вземащите решения към състоянието и напредъка на равенството между половете във въпросните държави членки и да ги насърчи да споделят добри практики.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *