ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Дефицит в хазната от 20 млн. лева към края на октомври

Пари

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към октомври 2022 г. да бъде дефицит в размер на 20 млн. лева. На месечна база за октомври се очаква дефицит в размер на 1 млрд. лв., като причините за прогнозираното превишение на разходите над приходите на месечна база са по-високите разходи в съответствие с годишните разчети, както и по-големия размер на възстановения данъчен кредит към бизнеса по Закона за ДДС. През октомври се наблюдава нарастване на социалните разходи (вкл. и поради втората стъпка от одобреното през лятото преизчисляване на пенсиите), капиталовите разходи, разходите за издръжка и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към октомври се очаква да бъдат в размер на 50.23 млрд. лв. (84,2% от годишния разчет) и нарастват с 8.09  млрд. лв. (19,2%) спрямо отчетените за същия период на 2021 година. Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо октомври година по-рано с 4.62 млрд. лв., неданъчните – с 3.45 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са близки до отчетените за същия период на предходната година.

Следва да се отбележи, че от юли по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ постъпват вноски от публичните предприятия от сектор „Енергетика“ в изпълнение на §24 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2022 г., които се използват за покриване на разходите по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката. Поради тази причина в частта на неданъчните приходи се отчита ръст, тъй като такива вноски не са постъпвали през миналата година. Аналогично в частта на разходите за субсидии по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се извършва изплащане на компенсации към небитовите крайни клиенти на електрическа енергия извън регулирания пазар по §23 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г., което също следва да се има предвид при съпоставката на разходите със същия период на миналата година.

Разходите по консолидираната фискална програма

(включително вноската на България в бюджета на ЕС) към октомври тази година са в размер на 50.25 млрд. лв. (76,3% от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към октомври миналата година бяха в размер на 41.41 млрд. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС,

изплатена  към края на октомври 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 1.35 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *