ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Дъщерните дружества подкрепят печалбата на група ОТП до над 1 млрд. евро

ОТП Банк

Третото тримесечие на 2022 г. завърши с рекордни резултати вследствие на висока икономическа активност в кредитирането, приноса на придобити дъщерни дружества през последните няколко години и освобождаване на провизии в Русия, Словения и Хърватия. Банкова група ОТП продължава процеса по финализиране придобиването на други дъщерни дружества в Албания (Alpha Bank), Словения (Nova KBM) и Узбекистан (Ipoteka Bank).

Консолидираната печалба на Банкова група ОТП за деветте месеца на тази година е малко над 1 млрд. евро и се формира основно от продължаващата висока банкова активност в повечето дъщерни дружества. Възвръщаемостта на капитала (ROE) периода е 19.1% (годишно увеличение от 0.2 пп).

Българското дъщерно дружество „Банка ДСК“ за същия период отчита печалба в размер на 182 млн. евро., което е близо 17% относителен дял от общата печалба на Банкова група ОТП, запазвайки лидерското място сред дъщерните дружества извън Унгария.

Общите приходи на Банкова група ОТП за деветмесечието възлизат на 2.9 млрд. евро, като се отчита годишно увеличение от 27% въпреки затруднената макроикономическа и геополитическа обстановка. Двете основни приходни пера – приходи от лихви и приходи от такси и комисионни, отчитат годишно увеличение съответно от по 25% и 21 на сто.

За същия период „Банка ДСК“ също отчита ръст на общите приходи, както и на паричните постъпления от лихви и от такси и комисионни с по 22%, 21% и 27 процента.

Текущите разходи на Банкова група ОТП между януари и септември възлизат на 1.3 млрд. евро и се увеличават с 20 на сто спрямо година по-рано. Ссредствата за персонал, като основно разходно перо, в Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 16 на сто.

„Банка ДСК“ също увеличава своите текущи разходи – с 21%, спрямо същия период на миналата година.

Разходите за обезценка на кредитни експозиции и други финансови активи на Банкова група ОТП, повлияни от военния конфликт между Русия и Украйна, се увеличават значително (216%) на годишна база и за деветте месеца на тази година са в размер на 325 млн. евро.

Съотношението „разходи/приходи“ на Банкова група ОТП към септември 2022 г. е 46.5% (спрямо година назад намалява с 2.7 процентни пункта). Показателят на Банка ДСК е на ниво от 39.4%, значително под средното за Групата, намалявайки спрямо година назад с 0.4 процентни пункта.

Редовните (обслужвани) кредитни експозиции на Банкова група ОТП се увеличават на годишна база с 15% или с близо 6.8 млрд. евро. Корпоративните клиенти, като един от основните сегменти в кредитния портфейл, отбелязват най-висок годишен ръст – от 26%, следвани от ипотечните кредити (+13%), лизинга (+7%) и потребителските кредити (+5%).

Нередовните (необслужвани) кредитни експозиции (по МСФО) на Банкова група ОТП намаляват своя относителен дял от общия портфейл като към края на септември са 5.2% (остават на същото ниво спрямо септември 2021 г.). Съотношението „кредити към депозити“ намалява до 80% (от 81% към края на септември 2021 г.).

Депозитната база на Банкова група ОТП се увеличава с 9.8 млрд. евро (на годишна база) и отчита годишен ръст от 17 на сто.

Клиентските депозити на „Банка ДСК“ също регистрират годишен ръст от 12% на годишна база.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *