ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

Търсене
Generic filters

Лихвите растат, свива се обемът на кредитите за фирмите

Пари

Основният лихвен процент през септември е 0,00 процента, като запазва нивото си от август. От 1 октомври ОЛП беше повишен на  0,49 на сто.

През деветия месец индексът ЛЕОНИА Плюс се увеличава с 0,56 процентни пункта до 0,49 на сто. Това е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Лихвеният процент по свръхрезервите на банките е 0,00 процента, като спрямо август остава без промяна. 

През септември средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава до 3.04%, а по тези над 1 млн. евро – до 2.50 на сто. Това става ясно от съобщение от БНБ. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства и в края на септември е 3.49%, а по кредитите над 1 млн. евро вече е 3.14 процента.

През септември средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава до 2.40%, а по овърдрафта в евро –до 2.25 процента.

Тегленето на кредити от фирмите обаче се забавя

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 16.4 на сто до 315.3 млн. лв., а по кредитите над 1 млн. евро – с 42.5 млн. лв. до 498.1 млн. лева.

При предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение с 48.5 млн. лв. до 330.8 млн. лева.
Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 26.2 на сто  до 66.1 млн. лева. При заемите над 1 млн. евро се понижава обемът на теглене на заеми – с 341.1 млн. лв. до 385.9 млн. лева.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава намаление с 32.9 на сто до 256.2 млн. лева.

Домакинствата

През септември средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове за домакинствата се понижава до 8.23%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – пада до 8.76 процента.

И при жилищните кредити в левове, средният лихвен процент намалява и вече е 2.46%, а ГПР  пада до 2.66 на сто.
Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава също – до 2.94 на сто.

Въпреки спадът на лихвите, домакинствата остават внимателни към вземането на заеми.

По тази причина обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава с 84.1 млн. лв. до 647.5 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 18.9 млн. лв. до 95 млн. лева.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес намалява с 44.9 млн. лв. до 520.9 млн. лева. Обемът на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се свива със  7 млн. лв. до 142.2 млн. лева.

Обемът на новия бизнес на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства със 122.1%  до 4.6 млн. лева.

Работодателите и самонаети лица също теглят по-малки кредити – с 12.7 на сто до 16 млн. лева.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *