ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

BETA VERSION

[wd_asp id=1]

Министерството на финансите пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв.

Пари

Министерството на финансите преотвори емисия 3.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17 май 2025 година.

На проведения на 9 май аукцион бяха предложени за продажба съкровищни облигации от емисията  № BG 20 301 21 110/17.11.2021 г. (три години и шест месеца) в размер на 300 000 000 лв. и лихвен процент 0.00% годишно. В резултат бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1.33 процента, съобщиха от финансовото министерство.

Датата на плащане за одобреното количество е 11 май 2022 г., уточниха от БНБ. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

Общият размер на подадените поръчки достигна 460 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 60 000 000 лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.53. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 78 базисни точки. Най-голямо количество държавни ценни книжа на аукциона придобиха банките с дял от 47.6%, следвани от пенсионни фондове – 34.9%, гаранционни фондове – 10%, застрахователни дружества – 6.7%, и инвестиционни посредници – 0.8 процента.

В аукциона участваха всички девет първични дилъри на ДЦК, отбелязаха от БНБ. Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Така общата задлъжнялост на страната достигна 1.8 млрд. лева за тази година. В бюджета е заложена обща задлъжнялост за 2022-а от 7.3 млрд. лева. С част от тези пари трябва да бъдат покрити стари задължения – на лихви и главници. С останалата част от новопоетите задължения се очаква да се направят инвестиции.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *