ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Абитуриентите ни предпочитат Германия

Общество и политика

По-голямата част от българите – студенти, избрали да учат в чужбина предпочитат това да се случи в Германия. Това става ясно от одит на Сметната палата за реализацията и миграцията на завършилите висше образование за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 година.

Според официалните данни към края на 2016 г. приблизителната численост на българските студенти в чужбина е около 30 000 души. От тях 7 326 са избрали Германия, студентите ни във Великобритания са 6 355 души (при 3 395 през 2009-2010 учебна година), тези във Франция – 1 318, в Холандия – около 1 600, в Испания – около 800, в Италия – 1 000, а в САЩ – 1 171 студенти. Противоречиви са данните за броя на българските студенти в Австрия. По мнение на Агенцията за българите в чужбина, техният брой е не по-малък от 4 000 души, от които половината следват във Виена.

Одиторите подчертават, че липсват надеждни системи за проследяване на миграцията на завършилите висше образование. По данни на тринадесет висши училища, 2 314 техни възпитаници са се реализирали в чужбина за периода 2013 г. – 2015 година.

Същевременно за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. са издадени 8 405 удостоверения за придобита професионална квалификация в България, с цел упражняване на регулирана професия в чужбина (тези данни не са официални, а са представени от органите по признаване на квалификация на одиторите по време на изпълнение на одита). Сред тях най-голям е броят на медицинските специалисти – 7 245. Издадени са 764 удостоверения за придобита професионална квалификация в чужбина, с цел упражняване на регулирана професия в България, като основната част от тях – 550, също са медицински специалисти. Съпоставянето на броя на тези медици (7 245) с броя на завършилите медицинските университети за същия период (22 480) показва сериозният дисбаланс, който този процес предизвиква на пазара на труда, се посочва в одита. Сред най-плашещите изводи от доклада е този, че планиращите да напуснат страната медици представляват приблизително една трета от завършилите.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст