ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Новини – 10.9.

Пастернак

След като Анри Троая описа в романи живота на почти всички руски царе – Петър Велики, Иван Грозни, Николай I, Николай II, Александър II, Павел I, и живота на достатъчно руски писатели като Гогол, Чехов, Достоевски и Пушкин, щеше да е странно да пропусне точно Пастернак – писателят, който получава Нбеловата награда за литература и от която се отказва. Ерудиран и вглъбен в себе си, страстен, но и с непостоянен характер – такъв е авторът на Доктор Живаго през погледа на Анри Троая. А той има славата на проницателен биограф. Заглавието е на Рива. септември 07г.

Творците

Героите на тази книга са Омир, Джойс, Джото, Пикасо, Хендел, Вагнер и Вирджиния Улф, а авторът Даниъл Дж. Бурстин има славата на ерудиран разказвач. Носител е на наградата Пулицър за първите два тома на тази огромна мозайка, в която подрежда най-големите мислители. У нас вече излязоха Откривателите и Търсачите, сега е ред на Творците, а Даниъл Дж. Бурстин не смъква летвата. В тази книга Бурстин предлага панорамна и в същото време извънредно подробна история на изкуството. Издателството е Бард. септември 07г.

……..

Бизнес календар за седмицата от 17 до 23 септември

17.09.2007 00:15

От: Кристиян Костов

През настоящата седмица общи събрания на акционерите свикват три публични дружества endash Химимпорт, Енергоремонт Холдинг и Холдинг Варна А.

Акционерите на Химимпорт ще решават разпределението на финансовия резултат за 2006 г. и ще изслушат доклада на регистрирания одитор и директора за връзки с инвеститорите. Промени ще се извършат в устава и органите на управление на дружеството.

До 21-ви септември на БФБ-София се търгуват и правата на дружеството, даващи възможност за участие в предстоящото увеличение на капитала. За изминалата седмица по позицията се изтъргуваха 472 хил. права, като сключените сделки бяха 650 на брой.

За днес е насрочено и общото събрание на Енергоремонт Холдинг, на което ще се решава за издаването на облигации до 50 млн. лв., или равностойността им в друга валута.

В края на седмицата (21 септември) акционерите на Холдинг Варна А ще гласуват за разпределението на финансовия резултат за 2006 г., както и за промени в устава на дружеството.

До днес на борсата ще се търгуват правата на Сингулар АДСИЦ-София, даващи право за участие в първоначалното увеличение на капитала на дружеството, докато правата на Адванс Екуити Холдинг се търгуват до петък (21 септември).

Крайната дата за търговия на правата на Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ на борсата е 24 септември (понеделник). Дружеството планира да увеличи капитала си от настоящите 650 хил. лв. на 6.45 млн. лв.

В четвъртък (20 септември) за търговия на БФБ-София ще бъде въведена емисията акции, издадена от Девин АД. Компанията, осъществи първично публично предлагане като общата набрана сума от дружеството възлезе на 18.3 млн. лв.

Близо 10 млн. лева ще бъдат инвестирани в технологично обновяване и оптимизация на производствените мощности, като производителността на Девин ще се увеличи от 26 000 бутилки на час на 40 000 бутилки на час.

През седмицата Благоевград-БТ (17 септември) и ТК-Холд (21 септември) ще стартират изплащането на дивидент, а крайната дата за плащането на дивидент от БТК изтича на 19-и този месец.

…………

Стартира търговията с акциите на Бианор, СБС и с правата на Химимпорт

10.09.2007 Първият ден от седмицата е наситен с борсови събития. Днес стартира вторичната търговия с акциите на Бианор АД и Специализирани Бизнес Системи (СБС) АД. Присвоеният борсов код на акциите на Бианор е BIANOR, а този на СБС – SBS.

Емисията на Бианор е 675 222 лв., разпределена в същия брой акции с номинал 1 лев, а тази на СБС е 5 млн. лв., разпределена в 100 000 броя акции с номинал 50 лв.

Днес (10 септември) ще започне и търговията с правата на Химимпорт, даващи право на участие в увеличението на капитала на дружеството, и ще продължи до 21 септември. Емисията нови акции на Химимпорт е в размер на 20 млн. броя с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност от 11 лв. Съотношението между издадените права и новите акции е 6,5 към 1, а присвоеният борсов код на издадените права е R1CHIM.

В понеделник (10 септември) стартира също търговията с правата на Адвас Екуити холдинг, като компанията планира да увеличи капитала си от 11,98 млн. лв. на 35,95 млн. лв. чрез издаване на 23 968 568 нови акции, всяка с емисионна стойност от 1,08 лв. и номинал от 1 лв.

Също от днес (10 септември ) ще бъдат въведени за търговия новите акции от увеличенията на капитала на Евроинс, Индустриален Капитал Холдинг и Балканкар-Заря. Емисията на публичния застраховател е разпределена в 2,5 млн. акции, всяка от които с номинална стойност от 1 лв. Същата бе издадена в резултат на увеличението на капитала на дружеството със собствени средства от 7,5 млн. лв. на 10 млн. лв.

Емисията акции на Индустриален Капитал Холдинг е в размер на 5,83 млн. лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията бе издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 1,94 млн. лв. на 7,78 млн. лв.

Последващата емисия акции на Балканкар-Заря е в размер на 1 156 799 броя с номинална стойност 1 лев всяка акция. Дружеството увеличи капитала си със собствени средства от 165 хил. лв. на 1,32 млн. лв. в началото на юни.

До днес, 10 септември, е последната дата за покупка на акции, даващи право на участие в увеличението на капитала на ИХ България. Холдинговото дружество планира да увеличи капитала си от 26 254 040 лева на до 43 756 733 лева, чрез издаване на до 17 502 693 броя нови обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 2,4 лева.

Търговията с книжата на И Ар Джи Капитал-3 ще стартира също днес, 10 септември. Емисията е в размер на 21 млн. лв., разпределена в 2 100 000 акции с номинална стойност 10 лв. Присвоеният борсов код е ERGC3. През юли дружеството осъществи успешно първично публично предлагане на 700 000 хил. акции с номинална стойност 10 лв. и емисионна стойност 20 лв., и в резултат на това в компанията постъпиха 14 млн. лв.

Считано от днес емисиите на Оловно-цинков комплекс и на Параходство БРП ще бъдат преместени от Неофициален пазар на акции, сегмент Ана Официален пазар, сегмент В.

Във вторник, 11 септември, е началната дата за търговия с правата от увеличението на капитала на Юнивърсъл пропъртис АДСИЦ. Последното възнамерява да увеличи капитала си от 650 хил. лв. на 6,5 млн. лв., чрез издаване на 5 850 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. За целта ще бъдат издадени 650 хил. права, като всяко право дава възможност да се запишат девет нови акции с номинална и емисионна стойност 1 лв.

Сряда, 12 септември, е последната дата за сключване на сделки с акциите на Слънчев бряг, в резултат на което приобретателят ще може да упражни правото си на глас в предстоящото Общо събрание на акционерите на дружеството. Сред точките от дневния ред на събранието е продажба на инфраструктура, собственост на Слънчев бряг за цената от 38 056 140 лв. без ДДС.

……….

БФБ представя статистическа информация за дейността си от началото на годината. Стартира търговията с акции на Бианор АД , Специализирани Бизнес Системи АД, и И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ

На 10 септември (понеделник), от 9.15 часа, в сградата на Българска фондова борса – София АД (ул. Три уши № 10), ръководството на Българска фондова борса – София АД ще представи официално Бианор АД, Специализирани Бизнес Системи АД, И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, чиито акции са регистрирани за търговия на БФБ.

Ще бъде предоставена и статистическа информация за дейността на БФБ-София от началото на годината.

Изпълнителният директор на Бианор АД даде начало на търговията с акциите на компанията

10.09.2007 Компанията отбеляза 34% ръст на консолидираните приходи за първото полугодие на 2007г.

Изпълнителният директор на Бианор АД /BIANOR/ Костадин Йорданов даде старт на вторичната търговия с акциите на компанията на церемония, провела се днес в сградата на Българска фондова борса – София, съобщиха от компанията.

По време на церемонията в БФБ Костадин Йорданов заяви, че Бианор има намерение да подържа открито и коректно отношение към цялата инвестиционна общност в страната.

Съумели сме да се докажем като надежден и лоялен партньор на множество големи международни компании. Искренно вярвам, че ще съумемем да демонстрираме нашата надеждност и пред инвестиционната общност и да покажем, че ИТ бизнесът в България се развива с бързи темпове и предоставя добри инвестиционни възможности, добави Йорданов.

Компанията отбеляза 34% ръст на консолидираните приходи за първото полугодие на 2007 г. в сравнение със същия период на 2006 г. и 14% ръст на консолидираната печалба за същия период, с което се придържа към изнесените по-рано през годината прогнозни резултати. ЕКОН

Общият оборот на БФБ-София се е повишил с 111.5% в сравнение с цялата 2006 г.

12:43, 10.09.2007

Акциите на 28 нови емитента се търгуват на БФБ-София от началото на 2007 г.

От началото на тази година за търговия на БФБ – София са регистрирани акциите на 28 нови емитента, от които 15 на АДСИЦ. Регистрирани са и 20 облигационни емисии, както и дяловете на 7 договорни фонда, съобщиха от борсата.

Първичните публични предлагания на акции с набиране на нов капитал са шест – Каолин АД, Корпоративна търговска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Девин АД, Бианор АД и Специализирани бизнес системи АД.

Регистрираните за търговия компании на БФБ-София са 374, от които на официалния пазар – 19.

Пазарната капитализация на Българска фондова борса – София на 5 септември 2007 г. е 25.2 млрд. лв. (сряда) представлява 48.2 на сто от очаквания брутен вътрешен продукт за тази година. В сравнение с края на миналата година пазарната капиталиция се е повишила с 64.7 процента (15.314 млрд. лв. на 22 декември 2006 г.).

Общият оборот на БФБ-София към 5 септември е 7.062 млрд. лв., като се повишава с 111.5% в сравнение с цялата 2006 г., когато бе 3.339 млрд. лв.

Стойността на индекса SOFIX на 5 септември бе 1619.14 пункта, като за година индексът се е повишил с 70.7 на сто, а от началото на тази година ръстът е 32.3%. Широкият индекс BG40 се повишава за година с 145.33 на сто до 429.38 пункта на 5 септември, а от началото на годината повишението е 114.82%.

Стойността на двата нови индекса BGREIT и BGTR30 е съответно 99.88 и 1014.37 пункта.

..

Пазарната капитализация на БФБ-София достига 48,2% от БВП

10.09.2007 13:09

Пазарната капитализация на Българска фондова борса – София на 5 септември 2007 г. е 25,2 млрд. лв., което представлява 48,2 на сто от очаквания брутен вътрешен продукт (БВП) за тази година, съобщават от борсата.

В сравнение с края на миналата година пазарната капитализация се е повишила с 64,7 процента. На 22 декември 2006 г. тя бе на стойност 15,31 млрд. лв., или 31,2% от БВП.

От началото на тази година за търговия на БФБ-София са регистрирани акциите на 28 нови емитента, от които 15 са на дружества със специална инвестиционна цел. Регистрирани са и 20 облигационни емисии, както и дяловете на 7 договорни фонда.

Първичните публични предлагания на акции с набиране на нов капитал са шест – на Каолин, Корпоративна търговска банка, Първа инвестиционна банка, Девин, Бианор и Специализирани бизнес системи.

Регистрираните за търговия компании на БФБ-София са 374, от които на официалния пазар – 19.

Общият оборот на БФБ-София към 5 септември е 7,06 млрд. лв., като се повишава със 111,5% в сравнение с цялата 2006 г., когато бе 3,34 млрд. лв., показва още статистиката на БФБ-София.

Стойността на индекса SOFIX на 5 септември бе 1 619,14 пункта, като за година индексът се е повишил със 70,7 на сто, а от началото на тази година – с 32,3%. Широкият индекс BG40 се повишава за година със 145,33 на сто до 429,38 пункта на 5 септември, а от началото на годината повишението е 114,82%.

Стойността на двата нови индекса BGREIT и BGTR30 е съответно 99,88 и 1 014,37 пункта. Изчислението им стартира на 3 септември, като първият включва акции на дружества със специална инвестиционна цел, инвестиращи в недвижими имоти, а вторият изчислява общата доходност на включените в него позиции, включително раздадените дивиденти.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст