Флорина България изпълни задължението си към облигационерите

Migration Image

От 16 януари (понеделник) се възстановява изчисляването на натрупаната лихва по емисията облигации, издадена Флорина България АД (9MBA), с ISIN код BG 2100023071, съобщиха от БФБ-София. Основанието е изплащането на дължимите суми.

Към 12 януари софийската фирма за производство на безалкохолни напитки е превела по сметка на Централен депозитар забавените суми по лихвеното и частично главнично плащане с падеж 14 декември 2011 година. Информацията е от Банка Пиреос България АД, в качеството й на довереник на облигационерите, по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100023071, издадена от дружеството.

Общият размер на изплатените към облигационерите суми е 531 638.36 евро, включително главница – 400 хил. евро, и 131 638.36 евро лихвен купон.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст