КТБ увеличава капитала си с пари от Бромак

Migration Image

На 25 юни Корпоративна търговска банка АД (КТБ) е подала заявление до Българска народна банка за издаване на разрешение за включване на суми, привлечени като подчинен срочен дълг, в капитала от втори ред на КТБ, съобщиха от трезора. Съгласно договор, сключен между кредитната институция и Бромак ЕООД, парите ще се използват като капитал от втори ред за увеличаване на капиталовата база на банката. Сделката е за 9 млн. евро, за срок от шест години, като ще се усвои на един транш. Договореният лихвен процент е седем на сто проста годишна лихва. Погасяването на лихвата и главницата ще стане еднократно, в края на срока.

Изплащането на подчинения срочен дълг не е обезпечено под никаква форма от страна на Корпоративна търговска банка АД. Трезорът може да издължи предсрочно главницата, само след като получи предварително писмено разрешение за това от страна на БНБ. Предложената сделка се извършва изцяло в полза на Корпоративна търговска банка АД.

Бромак ЕООД е заинтересувано лице по смисъла на ЗППЦК, тъй като към момента притежава 50.29% от капитала на финансовата институция и кредиторът е страна по описаната сделка.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст