ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ОББ вкарва 12.77 млн. лв. във фонд Резервен

Откриване на офис на ОББ

Членовете на съвета на директорите на Обединена българска банка да не получават възнаграждение за тази своя функция. Това е част от предложенията, които ще гласува годишното общо събрание на кредитната институция на 23 юли. От дневния ред става ясно, че всеки член на съвета на директорите на банката трябва да внесе гаранция от 2500 лв. за тригодишния период на своето предстоящо управление.

И като стана дума за членове на съвета на директорите, общото събрание ще гласува преизбирането на Стилиян Вътев, Радка Тончева и Агис Леопулос за срок от три години. За същия срок за членове на директорския борд ще бъдат избрани още Константинос Бартос и Димитриос Франгетис. Те ще заемат местата на освободените от длъжност Антимос Томопулос и Александрос Турколиас.

Акционерите ще вземат решение да упълномощят Агис Леопулос да сключи договор от името на ОББ със Стилиян Вътев в качеството му на председател на съвета на директорите на банката.

Общото събрание ще преизбере и членовете на одитния комитет на ОББ. Това са Динко Йорданов и Бойка Брезоева.

В дневния ред е и предложението за разпределение на печалбата за 2011-а. Както може да се очаква, банката няма да раздава дивидент, а целият й положителен финансов резултат от 11.87 млн. лв. ще влезе във фонд Резервен. В него ще бъдат прехвърлени още 898.7 хил. лв. останали като неразпределени печалби от изминали години.

Всъщност предварителният дневен ред на общото събрание показва, че основният й акционер – Национална банка на Гърция, която притежава над 99% от капитала на ОББ, няма намерение да прави каквито и да е корекции както в оперативното й ръководство, така и в политиката й за капитализиране на печалбата, която повишава финансовата й стабилност.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст