ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ВМЗ между руски и турски интереси

ВМЗСопотМонтажен завод - с. Кърнаре

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол търкулна към инвеститорите горещия картоф – Вазовски машиностроителни заводи. Решението за продажбата чрез публично оповестен конкурс на един етап на 118 млн. акции (100% от капитала на военния завод в Сопот) бе публикувано в Държавен вестник на 10 юли. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум, кандидатите могат да купят от агенцията до 9 август. Но въздухът вече се насити със слухове за потенциален интерес към дружеството.

Турски фирми

вероятно ще се включат в приватизацията на Вазовските машиностроителни заводи, обяви Емил Караниколов, изпълнителен директор на Агенцията за приватизация. Преди обявяването на конкурса от съдбата на оръжейната фабрика вече са се интересували азиатски и руски компании. Но до този момент никой не си е купил тръжна документация. Както обикновено това ще се случи към края на срока, прогнозира шефът на агенцията.

Стратегията за приватизация

на дружеството, която утвърди Народното събрание, предвижда до конкурсната процедура да се допускат само стратегически инвеститори. Документът предвижда инвеститорът да запази и разшири предмета на дейност както по отношение на отбранителната продукция, така и асортимента и обема на гражданската. С продажбата се цели новият собственик да модернизира производството на дружеството, а и да запази предприятието като основен фактор на заетостта в региона.

От кандидатите се очаква не само да произвеждат отбранителна продукция, а и да извършват самостоятелно износ, внос и трансфер на оръжие. От тях се очаква да покажат приходи от продажби не по-малко от 120 млн. лв. общо за последните три финансови години, за които имат одитирани годишни финансови отчети.

За да участват в приватизацията на завода, инвеститорите трябва да получат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво Секретно и удостоверение за сигурност или потвърждение съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Цената е най-важният критерий, по който ще се оценяват офертите. Тя формира 60% от оценката. Другият определящ елемент на офертата са инвестициите. Те добавят още 30%, а ангажиментът за поддържане на заетост – 10 на сто.

До процедурата нямат достъп офшорните дружества, консорциумите (специално създадени да участват в конкурса), както и фирмите, които са в ликвидация, в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност. Извън списъка остават и фирмите, осъдени за банкрут.

Срокът за подаване на обвързващите оферти изтича на 22 декември, а дотогава трябва да е внесен и депозитът за участие, който е в размер на 3 млн. евро.

При обсъждането на стратегията някои от депутатите изразиха опасения, че в документа не е записано каква ще е позицията на държавата след продажбата на ВМЗ-Сопот. А е редно тя да знае какво се случва в нейните военни заводи.

nbsp;

nbsp;

До три месеца ВМЗ-Сопот трябва да е в частни ръце-прогнозира министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. – Към ВМЗ ще има инвеститорски интерес, въпреки голямата задлъжнялост на предприятието. В последните няколко години износът на оръжие расте – за миналата година сме между топ 10 в света на износителите на оръжие, похвали се икономическият министър. А през тази и през следващата година може да се очаква ръст в експорта на такива изделия.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст