ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Societe Generale Експресбанк възстановява 10 природни парка

Migration Image

Международната природозащитна организация WWF и Societe Generale Експресбанк са партньор и по най-големия досега проект за възстановяване на редки и застрашени дървесни и растителни видове в 10-те природни парка на България. Това са Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом,Шуменско плато, Българка (край Габрово), Персина (край Белене), Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни (край Сливен) и Странджа.

До края на 2013 г. ще се извършат разнообразни дейности като възстановяване на редки и застрашени растителни видове, опазване на карстови извори, проучвателна и научно- изследователска дейност, които ще обхванат над 130 000 кв. метра природни паркове.

bdquo;Групата Societe Generale има дългогодишни традиции, свързани с проекти за опазването на околната среда по света, заяви Деян Глешчич, директор Маркетинг и комуникации в банката. До момента, това е най-мащабният проект в подкрепа на националните паркове на България. Изборът ни бе повлиян от няколко фактора: от една страна, красивата природа на България и острата необходимост от финансирането на специализирани грижи във всеки един парк, а от друга ndash; международният опит и име на нашите партньори от WWFrdquo;, каза още Глешчич.

В рамките на съвместния проект на WWF и Societe Generale Експресбанк се предвижда залесяване с клек, върба, ясен, бяла и черна топола, липа, цер, дъб, бук, бряст на обща площ от над 20 хил. кв. метра. Планирано е засаждане на редки и застрашени растителни видове като бяла и жълта водна лилия, водна детелина, рилски ревен и рилска иглика на площ от 7 хил. кв. метра.

Освен това ще бъдат възстановени характерни странджански растения като колхидски джел и тис на площ от 3 хил. кв. метра. Планирано е и отглеждане на млади гори за висококачествена дървесина в Странджа по новаторския Саарландски метод, използван от немските лесовъди, върху площ от 100 хил. кв.м. , който съчетава опазването на горските местообитания с най-щадящите природата техники за добив на дървесина.

Предвиждат се мерки за опазване на карстови извори в Шуменско плато, които имат голямо значение за гората и впечатляващите скални образувания в природния парк

Природните паркове, заедно с националните паркове, резерватите и защитените местности, са част от екологичната мрежа на страната, която общо обхваща едва 5% от територията на България. Природните паркове включват най-често стари гори, в които се срещат редки видове като рис, мечка, вълк, лалугер, скален орел, черен кълвач, сухоземни костенурки и много други.

В проекта WWF работи в тясна връзка с администрациите на 10-те природни парка, които са част от Изпълнителна агенция по горите.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст