Започва приемът на проекти за новата лозарска програма

Migration Image

Стопаните могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България от сряда. Това съобщи Държавен фонд bdquo;Земеделиеrdquo;. За прием 2012/2013 г. ще се прилагат и трите мерки на програмата. Бюджетът за bdquo;Преструктуриране и конверсия на винени лозяrdquo; е 21 702 000 евро, за bdquo;Застраховане на реколтатаrdquo; ndash; 2 370 000 евро, а за bdquo;Промоция в трети страниrdquo; ndash; 2 670 000 евро.

По мярка bdquo;Преструктуриране и конверсия на винени лозяrdquo; ще се финансира смяната на сортовия състав на лозовите насаждения и подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство. Субсидират се и дейности за увеличаване броя на лозите на хектар, изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици, както и изграждане на противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения.

За изпълнението на дейностите от програмата са предвидени различни възможности за финансиране. Бенефициентите могат да получат авансово плащане, ако имат сключен договор с ДФ bdquo;Земеделиеrdquo; и инвестицията е в процес на изпълнение. За тази цел те трябва да депозират банкова гаранция в полза на Фонда в размер на 120% от договорираната финансова помощ.

Финансовата рамка на лозаро-винарската програма за целия петгодишен период на нейното прилагане у нас (2008/2009 – 2013/2014 г.) е 112 683 000 евро. По първата мярка – bdquo;Преструктуриране и конверсия на винени лозяrdquo; финансовият ресурс за периода е над 91 000 000 евро. Бюджетът по мярката bdquo;Промоция в трети страниrdquo; е 11 250 000 евро, а за bdquo;Застраховане на реколтатаrdquo; са разпределени 10 370 000 евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст