Евролийз Ауто удължи срока за изплащане на облигациите си

Migration Image

Облигационерите одобриха разсроченото погасяване на задълженията по петата емисия корпоративни облигации, с ISIN BG2100027072, издадена от Евролийз Ауто АД – София (9K2Е), съобщиха от дружеството. След гласуваната промяна на условията и параметрите падежът на облигациите е удължен с още 12 месеца, считано от датата на издаване на емисията. Компанията трябва да приключи с изплащането на облигационния заем на 27 септември 2013 година. Според проспекта книжата трябваше да се изплатят за 60 месеца.

Предвидени са три плащания по главницата. Едното е на 27 септември тази година (за 250 хил. евро), а останалите (по 500 хил. евро всяко едно от тях) са през следващата година – на 27 март и на 27 септември.

Частите от главницата са платими заедно с дължимите лихви.

Общото събрание гласува и промяна на лихвения процент по емисията. Той ще е в размер на шестмесечния EURIBOR плюс надбавка от 5%, но не по-малко от 6% годишно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст