Променят Закона за морските пространства

Migration Image

Изграждането на енергийни обекти през територия на страната се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането им. Това предвиждат допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, приети от правителството на днешното му заседание.

Уредбата се отнася единствено до сухоземната територия на страната и не може да бъде използвана директно за морски територии. От друга страна, специалната уредба на морските територии в Закона за морските пространства и в Закона за устройството на черноморското крайбрежие не регулира изграждането на енергийни обекти.

В тази връзка възникна необходимост от допълнения в специалния закон, касаещ морските пространства. Законопроектът беше разработен с участието на експерти от министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на икономиката, енергетиката и туризма, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на външните работи, на околната среда и водите и на отбраната, както и от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, консултанти и експерти от bdquo;Български енергиен холдингrdquo; ЕАД.

Със законопроекта се дава специална правна уредба на определени въпроси, свързани с проектирането и изграждането на енергийни обекти върху или под морското дъно в границите на вътрешните морски води и териториалното море, а по останалата част от материята се реферира към действащата уредба на ЗУТ и Закона за енергетиката. По този начин се използва вече съществуващата и добре работеща в практиката правна уредба при спазване на установените принципи за регламентиране на тези специфични обществени отношения. Избягва се създаването на изцяло нов режим и се постига нормативна икономия, пише още в мотивите на правителственото решение.

nbsp;

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст