Съдът вписа ликвидацията на ЕЛАРГ

Migration Image

На 25 септември в Търговския регистър е вписано прекратяването на дейността на Еларг Фонд за земеделска земя АДСИЦ – София (4EC) и обявяване на дружеството в ликвидация, съобщиха от фонда за секюритизация на недвижими имоти.

Срокът на ликвидацията е една година, считано от вписването на процедурата в Търговския регистър. За ликвидатор е назначен Веселин Божидаров Данев, който ще представлява на дружеството.

От 28 септември (петък) акциите на дружеството със специална инвестиционна цел се преместват на Алтернативен пазар BaSe, сегмент акции, съобщиха от БФБ-София.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст