Започна дебатът за Банковия съюз в ЕС

Migration Image

Икономическата комисия на Европейския парламент започна разглеждането на предложения на Европейската комисия за общ банков надзор в Европа – първата стъпка към изграждането на т.нар. банков съюз. Това е идеята, за която парламентът се застъпва от 2010 година. Депутатите са решени да изработят бързо позицията си относно тази важна антикризисна мярка и настояват, че бъдещата система на европейски надзор трябва да бъде прозрачна и да подлежи на демократичен контрол.

Банковият съюз се очаква да бъде съставен от три основни компонента – единен надзорен орган върху банките; обща система за управление и разрешаване на банкови кризи и единна система за защита на спестяванията на вложителите. Тези елементи могат да бъдат допълнени и от промени в правилата за функциониране на банките.

Банковият съюз цели да прекъсне връзката между банките и националните бюджети. Ако банките се поставят под общ надзор и на ниво ЕС бъдат заделени средства за подкрепа на институции в тежко финансово положение, това би облекчило част от пазарния натиск върху страните-членки и би им помогнало да намалят разходите си за финансиране. Общественото доверие към системата също би се засилило благодарение на факта, че всички банки в икономическата зона биха функционирали при еднакви правила.

Европейската комисията предлага всички банки в еврозоната да бъдат поставени под надзора на Европейската централна банка. ЕЦБ ще отговаря за лицензирането на кредитните институции, контрола върху съблюдаването на изискванията за банкова дейност и ще има право да затваря банки. Отделно предложение на Комисията регулира отношенията между ЕЦБ и Европейския банков орган.

Проектите на Комисията предвиждат ЕЦБ да започне да изпълнява част от надзорните си правомощия от 1 януари 2013 г.

Парламентът започва сега да разглежда двете предложения, депозирани от Комисията. Тази седмица председателят на ЕП Мартин Шулц заяви пред немската преса, че той очаква голямо мнозинство в полза на законодателни текстове, които се съобразяват със спецификата на отделните страни.

Депутатите изразиха първата си официална реакция посредством резолюция, приета по време на последната пленарна сесия само ден след представянето на предложенията. В нея те наблегнаха на нуждата от засилване на демократичния контрол върху надзорния орган и подчертаха, че тази съществена промяна в системата за контрол трябва да бъде съчетана и с увеличаване на нейната прозрачност.

Парламентът трябва да участва пълноценно в изготвянето и на двата законодателни акта. В момент, в който ЕЦБ заема централна роля на икономическата и политическата сцена, … става още по-важно пряко избраната европейска институция да играе далеч по-важна роля от това просто да предостави мнение, заяви по време на пленарния дебат председателката на икономическата комисия Шарън Боулс (АЛДЕ, Великобритания).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст