Парламентът прие промени в Закона за адвокатурата

Migration Image

Народното събрание прие на първо четене законопроект за промени в Закона за адвокатурат. С него окончателно се преодоляват несъответствията между закона и правото на Европейския съюз, заради които Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу страната ни.

Законопроектът въвежда понятието bdquo;адвокат от ЕСrdquo; и премахва ограничителното изискване за завършено в България юридическо образование като предпоставка за упражняване на адвокатската професия. В тези случаи за придобиване на качеството bdquo;адвокатrdquo; трябва да се установи наличие на юридическа правоспособност по смисъла на Закона за съдебната власт.

В обхвата на Закона за адвокатурата се предлага да попаднат както трайно установените на територията на България адвокати от ЕС, така и временно упражняващите дейност. В първия случай те трябва да бъдат вписани в съответните регистри към адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет. Към тях има и изискване да бъдат придружавани от български адвокат, ако извършват процесуално представителство.

Временно упражняващите професията на територията на България адвокати от ЕС не подлежат на регистрационен режим и достъпът им до т. нар. bdquo;пазар на юридически услугиrdquo; на практика е неограничен. Предвид това предлаганите в законопроекта правила създават гаранции, че временно упражняващите адвокатската професия на територията на България лица притежават съответната правоспособност, както и възможност за контрол (макар и ограничен) от страна на българските компетентни органи върху тази дейност.

За да бъде окончателно отстранена разликата в правата на българския адвокат и на адвоката от ЕС, по настояване на ЕК в текстовете на всички разпоредби на Закона за адвокатурата, отнасящи се до права и задължения, са включени изрично и адвокатите от ЕС. Целта е да се постигне съответствие между закона и принципа за равно третиране на българските адвокати и адвокатите от ЕС при упражняването на професията на територията на България.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст