Намаляват приходите на застрахователите

Migration Image

Брутният премиен приход, събран от застрахователите в България за периода януари – юли 2012 г., възлиза на 920.823 млн. лв., става ясно от анализа на Комисията за финансов надзор. Спадът на по този показател на годишна база се изчислява на 1.8 на сто. В края на юли миналата година застрахователите се отчетоха с ръст от 0.2% спрямо юли 2010-а.

Към края на юли тази година дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 771.618 млн. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 2.4% (при спад от 0.5% година по-рано).

Автомобилните застраховки (ГО, свързана с притежаването и използването на МПС и Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства) заемат относителен дял от 70.6% в портфейла на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4% при ръст от 0.2% към края на юли 2011-а. Имуществените застраховки (Пожар и природни бедства и Други щети на имущество) заемат дял от 18.6% от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита увеличение от 1.8% на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 4.8% към края на юли миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст