Подписваме със САЩ споразумение за сътрудничество в борбата с тежката престъпност

Migration Image

Проект на междуправителствено със САЩ за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност одобри правителството на днешното си заседание. Министърът на вътрешните работи беше упълномощен да подпише документа, който след това ще бъде двустранно ратифициран.

Проектът съдържа важни елементи, необходими за ефективното двустранно правоохранително сътрудничество при справянето с предизвикателствата, произлизащи от трансграничния характер на тежката престъпност, и установява висок стандарт в общите усилия на двете страни за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления.

Споразумението предвижда равнопоставен и реципрочен обмен на информация ndash; дактилоскопни данни и ДНК профили, в съответствие със законодателството на предоставящата страна, с оглед превенция и разследване на тежки престъпления.

Сключването на споразумението е от съществено значение за повишаване на сигурността и защитата на гражданите на двете страни, особено в контекста на недопускането на пътуване на лица, свързани с терористична дейност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст